BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Korupcja i jej zapobieganie. Wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda)
Corruption and its Prevention. Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 690, s. 95-112
Słowa kluczowe
Korupcja, Przestępstwa gospodarcze, Prawo gospodarcze
Corruption, Economic crimes, Economic law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicje pojęcia korupcji według różnych autorów. Omówiono również sposoby i metody działań antykorupcyjnych (wręczenie kontrolne - kontrolowane).

In this article, the author discusses the economic and legal factors governing corruption in Poland. In the author's opinion, the broader enactment and application of subterfuge should play a special role in combating corruption. The difference between the proposed de lege ferenda control hand-over and the controlled hand-over regulated under the Police Act would lead foremost to circumstances in which controlled hand-over would require that law enforcement be in prior possession of reliable Information on a crime from other sources, whereas control hand-over would occur when, as a result of the police's own operational activities during an investigation at a specified public institution, a need would arise to provide benefits in order to expose the intentions of a public official and to collect evidence. The question "could we settle this in a different way?" or "how much would it cost?" does not constitute an inducement to accept benefits since a public official should be resistant to such kinds of pressure. Moreover, such behavior is not equivalent to abetment, since the latter requires direct intent. Nor can it be argued that the person who accepted the benefits would not have done so in another situation because, from a subjective point of view, there is no difference between a perpetrator being induced by a client and control hand-over. For this reason, the proposed solution does not violate the principle of fault/guilt. The liability of a public official in such a situation should be understood in terms of an inaptly attempted crime. The enactment of control hand-over should also help curtail the plague of bribery, since an official, fearing possible liability, will inform the appropriate authorities of the attempt to commit a crime. Due to the need for more determined actions in the fight against corruption, however, it is advisable to consider the creation of a special anti-corruption agency, endowed with legal competencies and accountable to the legislative authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman S.-R., Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja im. Stefana Batorego-Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
 2. Bereś W., Mała teoria podstępu. Prowokacja policyjna i koronny świadek, „Tygodnik Powszechny" 1992, nr 46.
 3. Bielecki Z., Fenomen korupcji - diagnoza, „Przegląd Policyjny" 2002, nr 2, s. 45.
 4. Chrustowski T., Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty łapówkarstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 46.
 5. Cubała A., Prowokacja dziennikarska, „PiŻ" 1995, nr 40.
 6. Gaberle A., RP - Rzeczpospolita Policyjna [dot. zakupu kontrolowanego i podsłuchu], „Gazeta Wyborcza" 1993, nr 63.
 7. Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, „PUG" 1995, nr 2-3, s. 6.
 8. Grosse T.G., Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 47.
 9. Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 294-295.
 10. Jaroch W., Prawne aspekty przestępstw korupcyjnych w sferze gospodarczej, „PUG” 2003, nr 4, s. 17.
 11. Kamiński A.Z., Kamiński B., Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, ISP PAN, Warszawa 2004, s. 97.
 12. Kamiński A.Z., Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa, „KP” 1997, nr 6, s. 11.
 13. Kudrycka B., Przeciwdziałanie korupcji, „KP" 1997, nr l, s. 81.
 14. Kurzepa B., Podstęp przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, „Prokurator" 2001, nr 1.
 15. Łętowska E., Dobro wspólne – władza – korupcja, „KP” 1996, nr 6, s. 21-22.
 16. Marek A., Podsłuch, tajni agenci, zakup kontrolowany. Jak daleko można się posunąć?. „Rzeczpospolita” 1995, nr 188.
 17. Marszałek A., Od podsłuchu do prowokacji, „Rzeczpospolita" 1993, nr 39.
 18. Monteskiusz, O duchu praw, t. l, KiW, Warszawa 1957, s. 127.
 19. Pomorski S., Dozwolone granice prowokacji a doktryna «entrapment» (uwagi na tle prawa amerykańskiego), „PiP" 1994, nr 10.
 20. Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, ISP, Warszawa 1999, s. 26.
 21. Pracki H., Nowe metody operacyjnego działania Policji, „Kontrola Państwowa” 1996, nr 4.
 22. Ratajczak A., Jak człowiek z człowiekiem, czyli w sprawie prowokacji raz jeszcze, „Rzeczpospolita" 1992, nr 283.
 23. Ratajczak A., Przeciwko instytucji prowokatora i donosiciela, „Jurysta" 1994, nr 1.
 24. Ratajczak A., Przeciwko prowokacji, „Rzeczpospolita" 1992, nr 261.
 25. Sadurski W., W obronie prowokacji, „Rzeczpospolita" 1992, nr 250.
 26. Skorupka J., Podstawy karania korupcji w kodeksie karnym de lege lata i de lege ferenda, „PiP” 2003, nr 12, s. 83-84.
 27. Sławiński M., Zakup kontrolowany - otwarta droga do stosowania, „Gazeta Sądowa" 1997, nr 22.
 28. Tarchalski K., Korupcja i przywilej, Semper, Warszawa 2000, s. 49 i nast.
 29. Waltoś S., Tajny agent policji (na obrzeżach odpowiedzialności karnej), „PiP" 1993, nr 11/12.
 30. Wikariak S., Czy prowokacja ukróci łapówkarstwo? Walka z korupcją wśród policjantów, „Rzeczpospolita" 2003, nr 17.
 31. Wojciechowski J., Rola i doświadczenia Najwyższej Izby Kontroli w walce z korupcją [w:] Walka z korupcją: strategie działań antykorupcyjnych dla Polski i doświadczenia międzynarodowe, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2001, s. 34.
 32. Zakrzewski R., “Rzeczpospolita” 1995, nr 231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu