BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł
Tytuł
Molestowanie seksualne w miejscu pracy
Sexual Harassment in the Workplace
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 25-37, bibliogr.48 poz.
Słowa kluczowe
Molestowanie seksualne, Praca, Konflikty w przedsiębiorstwie, Zachowania społeczne
Sexual harassment, Labour, Conflicts in organisation, Social behaviour
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Ameryka Północna, Polska
United States of America (USA), North America, Poland
Abstrakt
Zachowania opresywne o charakterze seksualnym pojawiające się w miejscu pracy zostały uznane przez większość praktyków i teoretyków zarządzania za zjawisko patologiczne. Podstawą takiej klasyfikacji jest negatywny wpływ wywierany przez tego typu zachowania na funkcjonowanie jednostek, grup i organizacji. Istnieje zatem potrzeba aktywnego przeciwdziałania pojawianiu się przypadków molestowa -nią seksualnego w różnego typu instytucjach. To zaś wymaga rozpoznania i zrozumienia istoty tego zjawiska. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, w artykule poruszono wiele kwestii istotnych z punktu widzenia skutecznego ograniczania skali zjawiska molestowania seksualnego w organizacjach.

This article presents the subject of sexual harassment in the workplace. Effective counteraction in the case of the appearance of oppressive behavior of a sexual nature requires an assessment of the rangę of the phenomenon, the detection of its causes, and a description of techniques for limiting its scale. These and other matters have been described in this article.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antecol H., Cobb-Clark D. (2004), The Changing Nature of Employment-Related Sexual Harassment. Evidence from the U.S. Federal Government, 1978-1994, „Industrial and Labor Relations Review", 57 (3), p. 443.
 2. Basu K. (2003), The Economics and Law of Sexual Harassment in the Workplace, Journal of Economic Perspectives", 17 (3).
 3. Bell M.P., Quick J.C., Cycyota C.S. (2002), Assessment and Prevention of Sexual Harassment of Employees: an Applied Guide to Creating Healthy Organizations, „International Journal of Selection and Assessment", 10 (1&2), p. 161.
 4. Boruta L (2003), Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 8, s. 2-3.
 5. Bowes-Sperry L., O'Leary-Kelly A.M. (2005), To Act or not to Act: The Dilemma Faced by Sexual Harassment Observers, „Academy of Management Review", 30 (2), pp. 289-290.
 6. Brewis J. (2001), Foucault, Politics and Organizations: (Re)-Constructing Sexual Harassment, „Gender, Work and Organizations", 8 (1), p. 44.
 7. Dan A.J., Pinsof D.A., Riggs L.L. (1995), Sexual Harassment as an Occupational Hazard in Nursing, „Basic and Applied Social Psychology", 17 (4), p. 564.
 8. Eisenman R. (2001), The Sexual Harassment Seminar: A Cultural Phenomenon of Indoctrination into Feminist Ideology, „Sexuality&Culture", 5 (4), p. 79.
 9. Feary V.M. (1994), Sexual Harassment: Why the Corporate World still doesnt „ Get it", Journal of Business Ethics", 13 (8), p. 661.
 10. Fitzgerald L.F. (1993), The Last Great Open Secret: The Sexual Harassment of Women in the Workplace and in Academia, Federation of Behavioral, Psychological and Cognitive Science, Washington, pp. 2, 1070.
 11. Fitzgerald L.F. (1993), Sexual Harassment: Violence against Women in Workplace, „American Psychologist", 48 (10).
 12. Florek L., Zieliński T. (2000), Prawo pracy, Warszawa, s. 13.
 13. Gruber J.E., Smith M. D. (1995), Women s Responses to Sexual Harassment: A Multivariate Analysis, „Basic and Applied Social Psychology", 17 (4), p. 543.
 14. Gruber J.E. (1998), The Impact of Male Work Environments and Organizational Policies on Women s Experiences of Sexual Harassment, „Gender and Society", 12 (3), p. 302.
 15. Gutek BA. (1985), Sex and Workplace: The Impact of Sexual Behavior and Harassment on Women, Men, and Organizations,Jossey-Bass, San Francisco, p. 17.
 16. Gutek BA. (1995), How Subjective Is Sexual Harassment? An Examination of Rater Effects, „Basic and Applied Social Psychology", 17 (4), pp. 453, 455.
 17. Jackson R.A., Newman M. A. (2004), Sexual Harassment in the Federal Workplace Revisited: Influences on Sexual Harassment by Gender, „Public Administration Review", 64 (6), p. 705.
 18. Knapp D.E., Faley R.H., Ekeberg S.E., Dubois C.L. Z. (1997), Determinants of Target Responses to Sexual Harassment: A Conceptual Framework, „Academy of Management Review", 22 (3), pp. 689-692.
 19. Konrad A.M., Gutek B.A. (1986), Impact of Work Experiences on Attitudes toward Sexual Harassment, „Administrative Science Quarterly", 31 (3), p. 422.
 20. Lach D.H., Gwartney-Gibbs P.A. (1993), Sociological Perspectives on Sexual Harassment and Workplace Dispute Resolution, „Journal of Vocational Behavior", 42, p. 108.
 21. Malovich N J., Stake J.E. (1990), Sexual Harassment on Campus: Individual Differences in Attitudes and Relief s, „Psychology of Women Quarterly", 14 (1), p. 63.
 22. Mandal E. (2001), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Czasopismo Psychologiczne", 7 (1).
 23. Mandal E. (2002), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej", nr 1-2, s. 63.
 24. Moore H.L., Bradley D.B. (1997), Sexual Harassment in Manufacturing: Seven Strategies Successful Companies Use to Curb //, "Industrial Management", 39 (6).
 25. Munson L.J., Hulin C., Drasgow F. (2000), Longitudial Analysis of Dispositional Influences and Sexual Harassment: Effects on ]ob and Psychological Outcomes, „Personnel Psychology", 53 (l),p.21.
 26. O'Connell C.E., Korabik K. (2000), Sexual Harassment: The Relationship of Personal Vulnerability, Work Context, Perpetrator Status, and Type of Harassment to Outcomes, „Journal of Vocational Behavior", 56 (3).
 27. O’Leary-Kelly A. M., Bowes-Sperry L. (2001), Sexual Harassment as Unethical Behavior. The Role of Moral Intensity, „Human Resource Management Review", 11 (1/2), p. 74.
 28. Owens J.M., Gomes G.M., Morgan J. F. (2004), Sexual Harassment in the European Union: The Dawning of a New Era, „SAM Advanced Management Journal", 69 (1), p. 4.
 29. Pierce E., Smolinski C.A., Rosen B. (1998), Why Sexual Harassment Complaints Fall on Deaf Ears, „Academy of Management Executive", 12 (3), p. 42.
 30. Pierce CA, Aguinis H., Adams S.KR. (2000), Effects of a Dissolved Workplace Roman c e and Rater Characteristic on Responses to a Sexual Harassment Accusation, „Academy of Management Journal", 43 (5), p. 869.
 31. Pryor J.B., McKinney K. (1995), Research Advances in Sexual Harassment: Introduction and Overview, „Basic and Applied Social Psychology", 17 (4), p. 421.
 32. Ravev J. L., Gelfand M. J. (2005), Beyond the Individual Victim: Linking Sexual Harassment, Team Processes, and Team Performance, „Academy of Management Journal", 48 (3), p. 394.
 33. Rhodes A.K, Stern S.E. (1995), Ranking Harassment: A Multidimensional Scaling of Sexual Harassment Scenarios, „The Journal of Psychology", 129 (1), p. 29.
 34. Schultz V. (1998), Reconceptualizing Sexual Harassment, „Yale Law Journal", 107 (6), p. 1761.
 35. Stockdale M.S., Hope KG. (1997), Confirmatory Factor Analysis o/U.S. Merit Systems Protection Board's Survey of Sexual Harassment: The Fit of Three-Factor Model, „Journal of Vocational Behavior", 51 (3).
 36. Summers R.J. (1996), The Effect of Harasser Performance Status and Complainant Tolerance on Reactions to a Complaint of Sexual Harassment, „Journal of Vocational Behavior", 49(1), p. 54.
 37. Szewczyk H. (2002), Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, s. 4.
 38. Tangri S.S., Burt M.R., Johnson L.B. (1982), Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Models, „Journal of Social Issues", 38 (4), p. 40.
 39. Thacker R.A. (1994), Innovative steps to Take in Sexual Harassment Prevention, „Business Horizons", 37 (1), p. 29.
 40. Thomas A.M., Kitzinger C. (1997), Sexual Harassment: Reviewing the Field [w:] Sexual Harassment. Contemporary Feminist Perspectives (ed.) A. M. Thomas, C. Kitzinger, Open University Press, Buckingham.
 41. Timmerman G., Bajema C. (2000), The Impact of Organizational Culture on Perceptions and Experiences of Sexual Harassment, „Journal of Vocational Behavior", 57 (2).
 42. U.S. Merit Systems Protection Board (1981), Sexual Harassment in the Federal Workplace, Government Printing Office, Washington.
 43. US Merit Systems Protection Board (1995), Sexual Harassment in the Federal Workplace: Trends, Progress, Continuing Challenges, U S Government Printing Office, Washington, p. 19.
 44. Warylewski J. (1999), Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo", nr 3, s. 60.
 45. Welh S. (1999), Gender and Sexual Harassment, „Annual Review of Sociology", 25, p. 170.
 46. Williams C.L., Giuffre P.A., Dellinger K. (1999), Sexuality in the Workplace: Organizational Control, Sexual Harassment, and the Pursuit of Pleasure, „Annual Review of Sociology", 25, p. 74.
 47. P. Thompson, F. Wilson, Sexual Harassment as an Exercise of Power, „Gender, Work and Organization", 8 (1), 2001, p. 63.
 48. Wislar J.S., Richman J.A., Fendrich M., Flaherty J.A. (2002), Sexual Harassment, Generalized Workplace Abuse and Drinking Outcomes: The Role of Personality Vulnerability, „Journal of Drug Issues", 32 (4), p. 1072.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu