BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gonet Danuta
Tytuł
Tendencje zmian w produkcji surowca dla przemysłu cukrowniczego
Trends of Changes in Production of Raw Material for Sugar Industry
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 82-86, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Polityka surowcowo-materiałowa, Kryteria integracji z UE
Sugar industry, Raw materials policy, EU enlargement criteria
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Śląska Spółka Cukrowa SA
Abstrakt
Przeprowadzone przez autorkę badania wykazały, że głównym uwarunkowaniem produkcji surowca dla przemysłu cukrowniczego, są limity przyznawane cukrowniom w kwotach A, B i C. Limity są wyrazem dostosowania rynku cukru do wymogów stawianych przez Unię Europejską. W analizowanym pięcioletnim okresie czasu miał miejsce znaczny spadek powierzchni kontraktacyjnej buraków cukrowych i w konsekwencji ograniczenie ilości skupowanego surowca. Stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby plantatorów i zwiększenie średniej powierzchni plantacji, co należy do zjawisk korzystnych, obrazujących procesy koncentracji plantacji uprawy buraków wokół cukrowni, a to niewątpliwie wpływa na racjonalizację kosztów produkcji cukru. Badania przeprowadziła autorka w cukrowniach Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. w lata 1999 i 2003.

Carried analysis of chosen element of raw-material base in sugar factories for Silesian Sugar Company C.S. in 1999 and 2003years. It has exerted them changes be for requirements put by European Union in process integration effect of adjust process. Sugar factories to regulate of contract s area depending on largeness on production of sugar limits. In effect is noticed one considerable decrease and in consequence decrease amount of bought up raw material. Considerable decreas of number of planters ascertain and boost of surface of plantation, that belongs to advantageous phenomena around sugar factory picturing process concentration cultivation beet sugar, that effects rationalization of manufacturing costs of sugar. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burak cukrowy. 2004: Porozumienie Branżowe - dodatek, nr l, s. 3-7.
  2. Gonet D. 2004: Analiza wybranych instrumentów regulujących rynek cukru w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, nr 1015, s.194-195.
  3. Gonet D. 2004: Uwarunkowania produkcji cukru na przykładzie Cukrowni Jawor S.A. Roczniki Naukowe SERiA, t IV, zeszyt 2, Puławy, s. 68-69.
  4. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, AR, Wrocław, s. 30-105.
  5. Mazur A. 2005:Relacje z przebiegu kampanii cukrowniczej 2004/05. Burak cukrowy, nr l, s. 3.
  6. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy z zakresu doradztwa rolniczego. AR, Wrocław, s. 20-100.
  7. Stachak S., Woźniak Z. 1979: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. Szczecin, s. 34-78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu