BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara
Tytuł
Zróżnicowanie gospodarstw rolniczych w województwie lubelskim jako efekt dostosowań do wyzwań gospodarki rynkowej
Differentiation of Farms in the Lublin Voivodship as Result of Their Adaptation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 87-92, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Zmiany organizacyjne
Market economy, Arable farm, Agrarian structure, Organisational change
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany w liczbie i powierzchni obszarowej gospodarstw rolniczych województwa lubelskiego na tle kraju w latach 1996-2004. Zmiany te, są wynikiem procesów dostosowawczych polskiego rolnictwa do wymogów gospodarki rynkowej, a ich efektem coraz wyraźniej zarysowująca się polaryzacja struktury agrarnej. Wiąże się to z jednej strony ze znaczną koncentracją ziemi w grupie gospodarstw największych, przy wzroście ich liczby, z drugiej zaś z rosnącą liczbą jednostek najmniejszych.

In the present paper introduced were changes in number and area of farms in Lublin Voivodship compared to the whole country, resulting from the adaptation processes of Polish agriculture to the market economy requirements. The effect of those changes is more and more clearly visible polarization of agricultural structure. It is connected with a significant concentration of land in a group of the biggest farms together with their growing number, with the simultaneously growing number of smallest farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele produkcji w gospodarstwach rolnych. Województwo lubelskie. Powszechny Spis Rolny 2002. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2004.
 2. Gospodarstwa rolne - grupy obszarowe a kierunki produkcji. GUS, Warszawa, czerwiec 2005.
 3. Gradziuk B. 2005: Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu przez gospodarstwa rolnicze (na przykładzie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego). Rozprawa doktorska. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa.
 4. http://www.stat.gov.pl
 5. Józwiak W. 1998: Procesy dostosowawcze gospodarstw rolnych do zmiennej sytuacji rynkowej. [W:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997). IERiGŻ, Warszawa.
 6. Przemiany agrarne. Powszechny Spis Rolny 2002, GUS Olsztyn 2003.
 7. Roczniki Statystyczne Województw GUS: 2001, 2002, 2003, 2004.
 8. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Biuletyn Informacyjny IUNG, Puławy 2000.
 9. Woś A. 1998: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa.
 10. Woś A. 2003: Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4.
 11. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Województwo lubelskie. Powszechny Spis Rolny 2002. Urząd Statystyczny, Lublin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu