BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Bogumiła, Pierścieniak Agata
Tytuł
Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich objętych systemem obszarów prawnie chronionych - kierunki i perspektywy rozwoju
Extra-Agricultural Economics Activity on the Rural Areas Covered by System of Legal Protection -Directions and Perspectives of Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 7, s. 93-100, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Obszary chronione
Non-agricultural economic activity, Arable farm, Business activity, Double occupation of farmers, Protected area
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorki omówiły kierunki i perspektywy rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, objętych systemem obszarów prawnie chronionych. Badania przeprowadziły wśród 60 gospodarstw rolnych powiatu bieszczadzkiego.

The development of varions forms of extra-agricultural enterprise is a factor of improvement of living standard also of the rural population occupying the much more valuable regions. The rural areas covered by system of legal forms of protection are having many functions in which the nature protection is coming first. But we don't forgetting about that the man is the main element of natural environment. So we don't leaving out of account the interests and aspirations of local community. Nature and people including farmers and businessman are inseparable connecting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gasson R. 1989: Rolnictwo dwuzawodowe w Anglii i Walii -jego charakter i jego implikacje polityczne. [W:] Rolnictwo dwuzawodowe jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Pod redakcją M. Kolodzińskie- go. SGGW, Warszawa.
  2. Fedyszak-Radziejowska B. 1999: Przedsiębiorcy i ich rola w rozwoju lokalnym. [W:] Aktywizacja terenów wiejskich na pograniczu polsko-niemieckim w świetle procesów integracyjnych z Unią Europejską. Pod redakcją M. Kołodzińskiego. PAN-IRWiR, Warszawa s. 138.
  3. Kotala A. 1998: Problemy i perspektywy przebudowy wsi i rolnictwa w Małopolsce. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy z. 241, s. 80-82.
  4. Makarski S. 2000: Przedsiębiorczość w agrobiznesie. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa.
  5. Orłowska A. 1998: Funkcje pozarolnicze w przedsiębiorstwie rolniczym. [W:] Materiały z V Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, s. 466-475.
  6. Wiatrak A.P. 1996: Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ujęciu przestrzennym w latach 90-tych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Nr l, s. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu