BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna
Tytuł
Polskie przedstawicielstwo w europejskich radach zakładowych (ERZ)
Polish Representation on European Works Councils
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 39-52, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi konsultingowe, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo konsultingowe
Human Resources Management (HRM), Consulting services, Employees in enterprise, Consulting firms
Firma/Organizacja
Europejskie Rady Zakładowe (ERZ), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Unia Europejska (UE)
European Works Councils (EWC), European Economic Community (EEC), European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, jakie wystąpiły w połskim przedstawicielstwie w ERZ w ciągu ostatnich ośmiu lat. Zmiany te dotyczą przede wszystkim stopniowo zwiększającej się liczby naszych przedstawicieli w radach, ich przygotowania do tej pracy oraz aktywności w ERZ, jak również postrzegania przez członków rad charakteru i znaczenia tych instytucji. Ponadto, opracowanie ma służyć ocenie działalności ERZ oraz porównaniu sytuacji polskich przedstawicieli w radach przed i po przystąpieniu Polski do UE. Analiza porównawcza opierać się będzie na wynikach trzech badań empirycznych dotyczących polskiego przedstawicielstwa w ERZ.

The primary aim of this study is the presentation of changes that case occurred in the case of Polish representation on EWG over the past few years. The comparative analysis is based on the results of three empirical studies relating to Polish representation on EWC.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. WE (1994), Dyrektywa Rady Nr 94/45/WE z 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia europejskich rad zakładowych lub trybu informowania i zasięgania opinii pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowych.
  2. Koczur S., Korus P. (2003), Dialog społeczny — prawo pracowników do informacji i konsultacji, Universitas, Kraków.
  3. Rudolf S. (1999), Polskie przedstawicielstwo w Europejskich Radach Zakładowych. Raport z badań, Katedra Ekonomii UL, Łódź, s. 52-53.
  4. Rudolf S. (2001), Polska reprezentacja zalóg pracowniczych w Europejskich Radach Zakładowych [w:] Europejskie Rady Zakładowe. Polskie doświadczenia i perspektywy, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk.
  5. Skorupińska K. (2002), Europejskie Rady Zakładowe jako forma angażowania pracowników w działalność przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Rudolf S. (red.), Katedra Ekonomii UŁ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu