BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremen Daria E., Nawrocka Elżbieta
Tytuł
Kategoryzacja obiektów noclegowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich w polskiej części euroregionu Nysa
Grading of Accommodation Facilities Situated in Rural Areas in the Polish Part of Nysa Euroregion
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1067, s. 130-140, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka turystyczna : wybrane problemy współpracy w turystyce w euroregionie Nysa
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Usługi turystyczne, Ocena jakości usług, Zaplecze noclegowe turystyki, Kategoryzacja hoteli
Agrotourism, Tourism services, Service quality assessment, Tourism accommodation facilities, Hotels categorization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Euroregion Nysa
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na usługi noclegowe stanowiące podstawę pakietu turystycznego oferowanego przez podmioty działające w turystyce wiejskiej. Przedstawiono znaczenie kategoryzacji obiektów w procesie doskonalenia standardów w turystyce wiejskiej. Dokonano oceny powszechności stosowania norm kategoryzacyjnych w walce konkurencyjnej o coraz bardziej wymagającego klienta przez podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich w polskiej części euroregionu Nysa.

The increase of market competitiveness as well as changes in consumers' behaviour result in favourable timing for upgrading of services' quality and better adjustment of their parameters to expectations and requirements of consumers, with reference to Polish rural tourism. The article takes up an attempt of presenting the importance of accommodation facilities grading in the process of rural tourism standards' upgrading, as well as the assessment of grading standards common application by the accommodation facilities situated in the Polish part of the Nysa Euroregion. For this reason determinants responsible for shaping the quality of accommodation services are identified and divided into those dependent and independent from the services' provider. There has also been discussed the essence and the role of grading itself. The process of hotel facilities' grading in Poland has been presented with particular emphasis on the system referring to rural accommodation facilities. Final remarks cover the issue of accommodation facilities' grading system implementation advancement in the researched area and the reasons underlying the identified state of the matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaremen D.E., Problemy kształtowania i oceny jakości usług agroturystycznych, [w]: Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2002.
  2. Jaremen D.E., Rola kategoryzacji obiektów hotelarskich w procesie kształtowania jakości usług hotelarskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 936, AE, Wrocław 2001.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU 2004 nr 188, poz. 1995).
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (DzU 1992 nr 92, poz. 460 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (DzU 2004 nr 188, poz. 1945).
  6. Strzembicki L., Zachowania nabywców usług agroturystycznych w regionie pomorskim, [w:] Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2002.
  7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 1994 nr 89, poz. 415 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU 2004 nr 223, poz. 2268).
  10. Zawistowska H., Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, SGH, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu