BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Krystyna
Tytuł
Dobór danych pomocniczych w badaniach małych obszarów
Auxiliary data sampling in small areas surveys
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 23-33, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Badania reprezentacyjne, Statystyka małych obszarów, Estymatory
Sampling survey, Small area estimates, Estimators
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Metody statystyczne umożliwiają wnioskowanie i dokonywanie uogólnień na podstawie zbiorów danych o różnej liczebności. Mała ilość informacji o badanej zmiennej może być uzupełniana danymi pomocniczymi. Cechą charakterystyczną statystycznych metod wnioskowania dla małych obszarów jest wykorzystanie informacji z próby wylosowanej z całej populacji w czasie jednego badania do analizy w innym badaniu zjawisk zachodzących w małych obszarach. W artykule przedstawiono konstrukcję syntetycznych estymatorów parametrów dla małego obszaru, kryteria wyboru danych pomocniczych przy estymacji syntetycznej i analizę Monte Carlo błędów oszacowań dla ilorazowych i regresyjnych estymatorów syntetycznych.

In the paper a method of determination of small areas similar to given small area is proposed. An estimation precision for small area mean is considered for six synthetic estimators. For three estimators statistical data dealing with the whole population are used and for other estimators - data dealing with some groups of similar small areas. In conducted Monte Carlo experiments proposed method of determining the group of similar small areas allows to increase the precision of considered synthetic estimators for stratified sampling design without replacement.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha Cz. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  2. Domański Cz., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  3. Gołata E. (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
  4. Kordos J. (1999), Problemy estymacji danych dla małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne" nr 1
  5. Paradysz J. (1998), Small Area Statistics in Poland. First Experiences and Application Possibilities, "Statistics in Transition", Vol. 3, No. 5, 1003—1015
  6. Rao J. N. K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley & Sons, New Jersey
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu