BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna, Stachowska Sylwia
Tytuł
Strategia wynagrodzeń a faza cyklu rozwojowego firmy
Remuneration Strategy and the Company Development Cycle Phase
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 53-66, bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Koszty pracy, Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia personalna, Płace
Corporation strategies, Labour costs, Enterprise development, Personnal strategy, Wages
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Problematyka związku wynagrodzeń z fazą cyklu rozwojowego jest w polskiej literaturze podejmowana rzadko. Badania skupiają się przede wszystkim na identyfikacji wpływu fazy cyklu rozwojowego na skład wynagrodzeń. Wyniki badania, którego rezultaty zaprezentowane zostały w niniejszym artykule, identyfikują zależności między strategią organizacji, jej strategią personalną, w tym strategią wynagrodzeń, jej celami i instrumentami z fazą cyklu rozwojowego w polskich przedsiębiorstwach. Wskazują również na uzależniony od fazy cyklu rozwojowego zakres wykorzystania dochodów odroczonych oraz stymulanty i destymulanty ich stosowania.

The subject of links between remuneration and phases in the development cycle is rarely approached in Polish literature. Studies primarily concentrate on identifying the impact of the development cycle phase on the makeup of the remuneration portfolio. The results of the study results as presented in this article identify the interdependence between organization strategy, its personnel strategy, including remuneration strategy, its objectives, and its instruments with phases of the development cycle in Polish companies. They also point to the use of deferred income as well as the stimulating and destimulating aspects of its application as related to the development cycle phase. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Gościński J. (1989), Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa.
  3. Kinowska H. ( 2004), Zarobki na każdy czas, czyli ivynagrodzenia kadry zarządzającej w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, „Personel i Zarządzanie", nr 3.
  4. Szambelańczyk J., Karaś R. ( 1998), Typy rynków pracy i cykl życia przedsiębiorstwa jako determinanty dochodów z pracy, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", Poznań, z. 265
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu