BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marek Agnieszka
Tytuł
Wpływ zmiany kultury organizacyjnej na zzl w międzynarodowym przedsiębiorstwie w Chinach
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 80-94, bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Kultura organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zaufanie społeczne
National culture, Corporate culture, Human Resources Management (HRM), Social trust
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Transformacja gospodarcza Chin kreuje potrzebę rozwoju nowoczesnych metod i technik zarządzania. W dokonujących się zmianach wewnątrzorganizacyjnych przedsiębiorstw działających w Chinach znaczącą rolę odgrywa uwzględnienie i kształtowanie kultury organizacyjnej, wspierającej realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Zmiana kultury organizacyjnej determinuje dobór metod i działań także w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prezentowany artykuł ukazuje sposób przeprowadzania zmiany kultury organizacyjnej i jej wpływ na działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego w Chinach.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackman C., (2000), China Business. The Rulets ofthe Game, Allen & Unwin, Crows Nest.
 2. Brilman J. (2002), Wizja, wartości oraz zmiany kulturowe [w:] Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E. (1999), Diagnosing and Changing Organizational Culture: based on Competing Values Framework, Addison- Wesley Publishing Company, Inc.
 4. Chee H., West Ch. (2004), Myths About Doing Business in China, Palgrave Macmillan, New York, pp. 44, 48, 49, 70.
 5. Chen M-J. (2001), Inside Chinese Business. A Guide for Managers Worldwide, Harvard Business School Press, Boston, pp. 68-69.
 6. China Business (2004), Compiled by Ma Ke, Li Jun, China Intercontinental Press, p. 196.
 7. Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 8. Deal T.E., KennedyA.A. (1988), Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Penguin Books.
 9. Deshpande R., Farley J. U. (1999), Market- Focused Organizational Transformation in China, „CEIBS - Working Paper", No. 028, Shanghai.
 10. Gesteland R.R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
 11. Goffee R., Jonem G. (2003), The Character of a Corporation: How Your Company s Culture Can Make or Break Your Business, Profile Books, London.
 12. Goodall K. (2001), Managing to Learn From Cross-Cultural Theory to Management Practice, „CEIBS - Working Paper", No. 035, Shanghai.
 13. Graham J.L., Lam N.M. (2004), The Chinese Negotiation, „Harvard Business Review on Doing Business in China", Harvard Business School Press, Boston, p. 49.
 14. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
 15. Januszek H. (1998), Kultura firmy jako czynnik jej sukcesu [w:] Studia z etyki i socjologii gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", seria I, zeszyt 270, Poznań.
 16. Kostera M. (2000), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 17. Łucewicz J. (2002), Jak mierzyć kulturę organizacyjną w firmie?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 18. Łucewicz J. (1997), Kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 754.
 19. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 20. Philips J. (2001), In the Know in China. An Indispensable Guide to Working and Living Abroad, Living Language, New York, pp. 53, 54.
 21. Selmer J. (2002), Coping strategies applied by Western vs overseas Chinese business expatriates in China, „The International Journal of Human Resource Management", Volumel3,No. 1.
 22. Sikorski C. (2000), Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Antykwa, Kluczbork - Łódź.
 23. Sitko-Lutek A. (2004), Typologie narodowych kultur organizacyjnych [w:] Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 24. Stachowicz J., Machulik J. (2001), Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Zumacher, Kielce.
 25. Starr J. B. (2001), Understanding China. A Guide to China s Economy, łiistory, and Political Structure, Profile Books Ltd., London.
 26. Taylor C. (2005), Walking the Talk: building a culture for success, Random House Business Books, London.
 27. Warner M., Goodall K., Ding D. (1999), The „Myth' of Human Resource Management in Chinese Enterprises, „CEBIS - Working Paper", No. 026, Shanghai.
 28. Wong A.L.Y., Slater J.R. (2002), Executive development in China: is there any in a Western sense?, „The International Journal of Human Resource Management", Volume 13, No. 2, pp. 353-356.
 29. Wright P., Szeto W.F., Cheng T.W. (2002), Guanxi and professional conduct in China: a management development perspective} „The International Journal of Human Resource Management", Volume 13, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu