BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrałojć Magdalena
Tytuł
Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl
The Advantages and Limitations of Internet Surveys as a Method for Collecting Research Materials in the Field of HRM
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 5, s. 109-123, bibliogr.45 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badania ankietowe, Internet, Technologia informacyjna
Human Resources Management (HRM), Questionnaire survey, Internet, Information Technology (IT)
Abstrakt
Używanie nowych technologii informacyjnych, komputerów oraz Internetu przez pracowników powoduje wzrost popularności skrzynek e-mail i stron internetowych związanych z badaniami ankietowymi w obszarze ZZL. W artykule przedstawiono analizę zalet i wad ankiet internetowych oraz ich ocenę.

The increasing use of computers and the Internet (mainly among employees) has contributed to the growing popularity of e-mail and Web-based surveys in the field of HRM. An analysis of the advantages and limitation of Internet surveys—performed in this article—helps to evaluate the scientific validity of this method.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aoki K., Elasmar M. (2000), Opportunities and challenges of conducting web surveys: results of a field experiment, 55' Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research &World Association for Public Opinion Research May 17-21, Portland, Oregon, s. 930-935 [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/ Proceedings/] (01/02/2006).
 2. Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 206, 207, 299.
 3. Bates N. (2001), Internet versus mail as data collection methodology from a high coverage population, 56th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research & World Association for Public Opinion Research, Montreal, Quebec Canada [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 4. Berry D. M. (2004), Internet research: privacy, ethics and alienation: an open source approach, „Internet Research", Vol. 14, No. 4, pp. 323-332.
 5. Brawner C.E., Felder R.M., Allen, R.H., Brent K, Miller T.K. (2001), A comparison of electronic surveying by e-mail and web, Proceedings of the 2001 Annual ASEE Conference, ASEE; June [@:] [www.ncsu.edu/felder-public/Papers/web-email_surveys.pdf](01/02/2006)
 6. Burgmann L, Kitchen P J., William R. (2006), Does culture matter on the web? „Marketing Intelligence &Planning", Vol. 24, No. l, pp. 62-76.
 7. CBOS (2005), Internet i komputery: wyposażenie gospodarstw domowych, korzystanie, perspektywy rozwoju. Komunikat z badań, Warszawa [@:] [http://www.cbos.pl](01/02/2006).
 8. Cobanoglu Ch., Warde B, Moreo PJ. (2000), A comparison of mail,fax) and web-based survey methods, Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association, pp. 405-410 [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/ Proceedings/] (01/02/2006).
 9. Couper M. P. (2000), Web surveys. A review of issues and approaches, „Public Opinion Quarterly", Vol. 64, No. 4, pp. 464-494.
 10. Couper M.P. (2001), Web survey research: challenges and opportunities, „Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association", August 5-9 [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 11. Couper M.P., Blair J., Triplett T. (1999), A comparison of mail and e-mail for a survey employees in Federal Statistical Agencies, „Journal of Official Statistics", 15, 39-56.
 12. Crawford S., McCabe S. E., Pope D. (2005), Applying Web-based survey design standards, „Journal of Prevention & Intervention in the Community", Vol. 29, No. 1/2, pp. 43-66.
 13. Dillman D.A., Tortora R.D., Bowker D. (1998), Principles for constructing Web survey s, SESRC Technical Report 98-50, Pullman, Washington [@:] [http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/websurveyppr.pdf] (01/02/2006).
 14. Dillman D.A., Bowker D. K. (2001), The Web ąuestionnaire challenge to suruey methodologists, in: Dimensions of Internet Science, (ed.) Reips U.D., Bosnjak M., [@:][http.//survey.sesrc.wsu.edu/dillman/zuma_paper_dillman_bowker.pdf] (0 1/02/2006) .
 15. Evans J.R., Mathur A. (2005), The value of online surveysy „Internet Research", Vol. 15, No. 2, pp. 195-219.
 16. Ficker R.D., Schonlau M. (2002), Advantages and disadvantages of Internet research surveys: evidence from the literature, „Field Methods", Vol. 14, No. 4, pp. 347-367 [@:] [http://www.nps.navy.miVorfacpag/resumePages/papers/frickerpa.htm] (01/02/2006).
 17. Furrer O., Sudharshan D. (2001), Internet marketing research: opportunities and problems, „Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 4, No. 3, pp. 123-129.
 18. Gosling S. D., Vazire S., Srivastava S., John O. P. (2004), Should we trust Web-based studies? A comparative analysis of six preconceptions about Internet questionnaires, „American Psychologist", Vol. 59, No. 2, pp. 93-104.
 19. Huggins VJ., Krotki K. (2001), Implementation of nationally representative web-based survey, „Proceedings of the Annual Meeting of the American Statistical Association", August 5-9 [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 20. Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, Wydanie III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 43, 194.
 21. Kaplowitz M.D., Hadlock T.D., Levine R. (2004), A comparison of web and mail survey response rates, „Public Opinion Quarterly", Vol. 68, No. l, pp. 94-101.
 22. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 23. Lind L. H., Schober M. F., Conrad F. G. (2001), Clarifying question meaning in a web-based survey, 56l Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research & World Association for Public Opinion Research, Montreal, Quebec Canada [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 24. Lozar Manfreda K., Vehovar V. (2002), Do paper and Web surveys provide same results?, in: Ferligoj A. and Mrvar A. (Eds.), Developments in Social Science Methodology. Ljubljana: FSS, pp. 149-170 [@:] [http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/m
 25. /mzl8/lozarl.pdf] (01/02/2006).
 26. Lozar Manfreda K., Vehovar V. (2002), Modę effect in web survey, 57th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research & World Association for Public Opinion Research, May 14-19, St. Pete Beach, Florida [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 27. Mącik R. (2005), Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 160.
 28. Ngai E.W.T. (2003), Internet marketing research (1987-2000): a literature review and classification, „European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 1/2, pp. 24-49.
 29. Perechuda K., Telec Z. (2004), Internauci jako nowa grupa społeczna świata wirtualnego, [w:] Informatyka we współczesnym zarządzaniu, Kisielnicki J., Nowak J.S., Grabara J.K. (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 269-278.
 30. Pitkow J. E., Recker M. M. (1994), Using the web as a survey tool: Resultsfrom the second WWWuser suruey [@:] [http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/ survey-09-1994/html-paper/survey_2_paper.html] (01/02/2006).
 31. Ramirez C., Sharp K. (2000), Mode effects in an internet/paper survey of employees, 55th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research &World Association for Public Opinion Research May 17-21, Portland, Oregon [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 32. Schaefer D., Dillman D. (1998), Development of a standard e-mail methodology: Results of an experiment, „Public Opinion Quarterly", 62, pp. 378-397 [@:] [http://survey.sesrc.wsu.edu/dillman/papers/E-Mailppr.pdf] (01/02/2006).
 33. Scheuren F. (2004), What is a survey?, American Statistical Association [@:] [http://www.whatisasurvey.info/] (01/02/2006).
 34. Schonlau M., Asch B. J., Du C. (2003), Web surveys as part of a mixed-mode strategy for populations that cannot be contacted by e-mail, „Social Science Computer Review", May, Vol. 21: 218-222.
 35. Sheehan KB., Hoy M.G., (1999), Using E-mail To Survey Internet Users In The United States: Methodology And Assessment, Journal of Computer-Mediated Communication", Vol. 4, No. 3 [@:] [http://jcmc.indiana.edu/vol4/issue3/sheehan.html] (01/02/2006).
 36. Smith Ch. B., (1997), Casting the Net: Surveying an Internet Population, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 3, No. l [@:] [http://jcmc.indiana.edu/ vol3/issuel/abstracts.html], (01/02/2006).
 37. Smith T.W. (2001), Are representative internet surveys possible?, Proceedings of Statistics Canada Symposium, Achieving Data Quality in a Statistical Agency: A Methodological Perspective [@:] [http://www.statcan.ca/english/freepub/! l-522-XIE/2001001/sessionlS/slSd.pdf], (01/02/2006).
 38. Sztumski J. (1999), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydanie 5 zmienione, uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, s.144.
 39. Tadeusiewicz R. (2002), Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Ekonomiczna EXIT, Warszawa, s.259-266.
 40. Taylor H., Terhanian G. (1999), Heady days are here again: online polling is rapidly coming of age, „Public Perspective", Vol. 10, No. 4, pp. 20-23.
 41. Tourangeau R., Couper M. P., Tortora R., Miller Steiger D. (2000), Cognitive issues in the design ofweb suruey, Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association, pp. 476-481 [@:] [http://www.amstat.org/sections/ srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 42. Truell A. D. (2003), Use of Internet tools for survey research, „Information Technology, Learning, and Performance Journal", Vol. 21, No. l, Spring, pp. 31-38.
 43. Vehovar V., Lozar Manfreda K. (2000), Design issues in web suruey, 55th Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research & World Association for Public Opinion Research, May 17-21, Portland, Oregon [@:] [httpy/www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/] (01/02/2006).
 44. Vehovar V., Lozar Manfreda K. (1999), Web surveys. Can the weighting sohe the problem?, Paper Presented at the 54h Annual Conference of the American Association for Public Opinion Research, May 13-16, St. Pete Beach, Florida [@:] [http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/papers/1999_168.pdf] (01/02/2006).
 45. Wielki J. (2004), Wpływ wykorzystania technologii internetowych na środowisko pracy organizacji [w:] Informatyka we współczesnym zarządzaniu, Kisielnicki J., Nowak J.S., Grabara J.K. (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, s. 137-149.
 46. Witte J.C., Amoroso L.M., Howard P.E.N. (2000), Method and representation in Internet survey tools: mobility, community, and cultural identity in Survey2000, „Social Science Computer Review", Vol. 18, No. 2, pp. 179-195.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
URI / DOI
https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1230
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu