BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyński Przemysław
Tytuł
Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach : wnioski dla polityki regionalnej
Spatial Planning in Municipalities : Implications for Regional Development Policies
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2006, nr 3, s. 25-47, ryc., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie terytorialne, Planowanie przestrzenne, Gospodarka przestrzenna, Gmina
Territorial planning, Spatial planning, Spatial economy, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki analiz dotyczących planowania przestrzennego w gminach z końca 2004 roku, udostępnionych dzięki uprzejmości Departamentu Ładu Przestrzennego i Ar­chitektury w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, a uzyskanych w ankiecie GUS. Omówio­no pokrótce najważniejsze wskaźniki obrazujące zaawansowanie prac planistycznych, zwłaszcza opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeanalizowano też szero­ki zakres czynników, głównie społeczno-ekonomicznych, mogących wpływać na stan planowania przestrzennego. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski praktyczne dla polityki regionalnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of spatial planning process in communities at the end of 2004, based on information by Ministry of Transport and Construction and Central Statistical Office survey. Briefly discussed are the most important indicators reflecting the advancement of planning works. As a result of the research carried out, the practical conclusions for the regional politics were formulated. The research helped to identify and judge the state of the preparation of planning works in relation to the forming of spatial structure in the country. The analysis shows that the state of the planning works in the municipalities especially in relation to local plans, is unsatisfactory especially in urban areas. The planning predictions, contained in Priorities and Conditions... should be also critically judged. They are unrealistic, inconsistent with the real social-economic situation. In the future it is necessary to develop a detailed monitoring system for the spatial planning on a regional, sub-regional and local scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anusz S., 2003, "Stan planowania przestrzennego w gminach na podstawie monitoringu 2001/2002", Człowiek i Środowisko, nr 27(1-2).
  2. Anusz S., 2005, "Monitoring planowania przestrzennego. Refleksje badacza" Urbanista, nr 12.
  3. Anusz S., 2006, "Analiza wyników badania statystycznego "Planowanie przestrzenne w gminach". Stan na 31 grudnia 2004 r.", Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, http://www.igpik.waw.pl/moni.html.
  4. BartoszczukW., 2004, "Sytuacja planistyczna w strefie podmiejskiej Warszawy" Urbanista, nr 7.
  5. Kowalski M., 2000, "Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998", Geopolitical Studies, nr 7, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
  6. Śleszyński P., 2006, "Stan realizacji prac planistycznych w gminach w końcu 2004 r.", Urbanista, nr 2.
  7. "Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy, omówienia, komentarze", Biblioteka Urbanisty, nr l, Warszawa.
  8. Węcławowicz G. (koordynator), Bański J., Degórski M., Komornicki 1,1 Korcelli P., Śleszyński P., 2005, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, opracowanie wykonane na zlecenie Ministra Infrastruktury, Warszawa (materiał opublikowano też w 6. tomie Monografii IGiPZ PAN pt. "Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku", Warszawa 2006).
  9. Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, seria: Studia Regionalne i Lokalne, nr 23 (56), Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu