BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wiesław
Tytuł
Wspieranie wypasu kulturowego w Karpatach polskich - stan wyjściowy i projekcja przemian
Supporting Extensive Grazing in the Polish Carpathian Mountains - the Current State and the Projection of Changes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 167-172, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Modernizacja obszarów wiejskich
Agriculture, Modernisation of the rural area
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Karpaty Polskie
Polish Carpathians
Abstrakt
Przedstawiono ważniejsze aspekty wspierania obszarów górskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na wspieranie działalności rolno-środowiskowej jaką jest wypas kulturowy owiec w Karpatach. (oryg. streszcz.)

This paper presents the organizational solutions and instruments of agricultural policy in support of farming in the mountains, especially sheep farming. The adopted and processed pre-accession documents specify that mountain sheep farming will be supported indirectly. Farmers who raise sheep can receive area subsidies, subsidies for less favoured areas (ONW) or agricultural and environmental subsidies. However, of key importance to the development of sheep farming will be good placement of the principal product, i.e. slaughter lambs, in the open European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drożdż A. (2002): Rola pasterstwa w kształtowaniu i utrzymywaniu krajobrazu górskiego. Biuletyn Informacyjny Instytutu Zootechniki nr 1. s. 13-21.
  2. Gąsienica-Chmiel M. (2001): Tradycje pasterskie w Tatrach i na Podhalu. Pamiętnik PTT s. 1-27.
  3. Musiał W. (1998): Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy Z. 264.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (marzec 2004). MRiRW. Warszawa.
  5. Program Doskonalenia Pogłowia Owiec. MRiGZ, Warszawa 1996.
  6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji podmiotowej dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Dziennik Ustaw RP nr 77 2 dnia 8 marca 2003 r.
  7. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 (marzec 2004) MRiRW Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu