BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orlewski Marcin
Tytuł
Pierwszeństwo w nabywaniu skarbowych nieruchomości rolnych
Priority in Acquisition of Rural Estates from the Treasury
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 173-178, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prawo rolne, Nieruchomości gruntowe, Obrót nieruchomościami
Agriculture law, Ground real estate, Real estate trade
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstrakt
Poruszono kwestie związane z nabywaniem nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Szczególną uwagę zwrócono na pierwszeństwo w nabywaniu gruntów. Analizą zagadnienia prowadzono w ramach poszczególnych podmiotów uprawnionych z tego tytułu. Wskazane zostały kwestie budzące poważne spory w doktrynie prawa oraz problemy praktyczne wynikające ze stosowania ustawy, wraz z ustosunkowaniem się autora do tych zagadnień. (oryg. streszcz.)

The paper touches upon issues concerning rural estates acquisition from the Treasury. A particular focus is put on purchase priority. The above issues are analyzed according to the authorized subjects. Certain disputable points in the doctrine and the problems in practical application of the legal act, as well as the author s attitude to them are presented here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. ANR (2003): Sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (informacje przydatne dla osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości). Warszawa, 2-3.
  2. Bieniek G. (red) (1998): Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. I, Warszawa-Zielona Góra, 153-160.
  3. Czapska-Górnikiewicz M. (1994): Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane. Rejent nr 7-8, 84.
  4. Drozd E., Truszkiewicz Z. (1994): Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz. Poznań-Kluczbork, 98.
  5. Frelich J. (1998): Zasada pierwszeństwa wyrażona w art. 43 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami w świetle uchwały nr 19/95 Trybunału Konstytucyjnego. Rejent nr 10, 88.
  6. Gniewek E. (1999): Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi. Zakamycze, 39-58, 171-203.
  7. Lichorowicz A. (1986): Dzierżawa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich. ZN UJ, 135.
  8. Prutis S. (1997): Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Białystok, 99.
  9. Świderski K. (2000): Charakter prawny pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Rejent nr 11, 87-88.
  10. Wolanin M. (1998): Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa, 160-162.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu