BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Wpływ finansowego wsparcia rolnictwa na przekształcenia strukturalne polskiej wsi
Impact of the Financial Support in Agriculture on Structural Changes in Polish Country
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 200-205, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Formy przekształceń strukturalnych, Polityka strukturalna, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Rural development, Forms of structural transformations, Structural policy, Payments for agricultural
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono kwestię zmian w finansowaniu polskiego rolnictwa w ostatnich latach oraz wpływ tych zmian na przeobrażania strukturalne polskiej wsi oraz wybrane formy wsparcia, jakie będą funkcjonowały od l maja 2004 roku, pokazując jednocześnie jaka potencjalnie populacja gospodarstw będzie z nich mogła korzystać. (oryg. streszcz.)

The study presents the matter of the changes in financial support in agriculture. There was presented the influence of financial support on structural changes in Polish agriculture in the last ten years. Paper shows the chosen forms of support, which will functioned from 1 May 2004, showing population of farms witch will use support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o stanie realizacji programu SAPARD według danych na dzień 24 lutego 2004 r. www.min-rol.gov.pl
  2. Kożuch B. (1997): Polityka rolna. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, s. 47-69.
  3. Paszkowski S. (2003): Wcześniejsze emerytury rolnicze we Francji w latach 90. XX w. [W:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom V, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003, s.213-218.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (projekt, styczeń 2004), MRiRW.
  5. Rolnictwo gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską, Warszawa 2003, MRiRW.
  6. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (projekt, listopad 2003), MRiRW.
  7. Ocena ex-ante Uzupełnienia SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (styczeń 2004), MRiRW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu