BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prochowicz Robert, Śleszyński Jerzy
Tytuł
Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 7/8, s. 56-67, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego
Prosperity, Index od Sustatainable Economic Welfare (ISEW)
Abstrakt
Standardem w rozwiniętych krajach europejskich jest stosowanie zestawu kluczowych wskaźników przekrojowych opisujących regularnie stan gospodarki. Propozycją takiego agregatu jest wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego ISEW, pomyślany jako alternatywa dla PKB, który nie obejmuje pracy w gospodarstwie domowym, nie odzwierciedla form nierówności i niesprawiedliwości społecznej, zjawisk degradacji środowiska, rabunkowego zużywania zasobów naturalnych itp. Autorzy przedstawiają koncepcję wskaźnika ISEW, przyjęte w badaniach dla Polski dla okresu 1990-2003 założenia dla tego wskaźnika oraz ocenę otrzymanych oszacowań, w tym porównanie PKB oraz ISEW.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berkowska M., Gil S., Śleszyński J. (2000), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW). Część II: Obliczenia dla Polski dla lat 1980-1997, "Ekonomista" nr 6
 2. Budżet czasu ludności 1996 (1998), GUS, Warszawa
 3. Budżet czasu ludności 2003 (2005), GUS, Warszawa
 4. Castaneda B. E. (1999), An index of sustainable economic welfare (ISEW) for Chile, "Ecological Economics" vol. 28
 5. Daly H. E. i J. B. Cobb Jr. (1989), For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston
 6. Famielec J. (red.) (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kraków
 7. Gil S., Śleszyński J. (2000), Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW). Część I: Metodologia i dotychczasowe doświadczenia, "Ekonomista" nr 5
 8. Gil S., Śleszyński J. (2003), An Index of Sustainable Economic Welfare for Poland, "Sustainable Development", vol. 11
 9. Gil S. (1999), Obliczenie Indeksu trwałego dobrobytu ekonomicznego (ISEW) Polski dla lat 1980—1997, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, praca magisterska
 10. Górecki B. i M. Wiśniewski (1998), Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1987—1995, (w:) Rynki i regulacja. Polska u schyłku lat dziewięćdziesiątych. Materiały z konferencji Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego — wrzesień 1997, Warszawa
 11. Jackson T. i S. Stymne (1996), Sustainable Economic Welfare in Sweden. A Pilot Index 1950—1990, Stockholm Environment Institute
 12. Lawn P. A. (2003), A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes, "Ecological Economics" vol. 44
 13. Lintott J. (1996), Environmental accounting: useful to whom and for what?, "Ecological Economics" vol. 16
 14. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002 (2002), GUS, Warszawa
 15. Moffatt I. i M. D. Wilson (1994), An Index of Sustainable Economic Welfare for Scotland, 1980—1991, "The International Journal of Sustainable Development and World Ecology" vol. 1
 16. Neumayer E. (1999), The ISEW — not an index of sustainable economic welfare, "Social Indicators Research" vol. 48
 17. Ochrona środowiska (wydania z lat 1990—2001), GUS, Warszawa
 18. Prochowicz R., Śleszyński J. (2005), Oszacowanie wskaźnika trwałego dobrobytu ekonomicznego dla Polski w latach 1990-2003, (w:) Broniewicz E. (red.), Rachunek nakładów na ochronę środowiska w Polsce, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
 19. Prochowicz R. (2003), Wykorzystanie syntetycznych wskaźników trwałego rozwoju do oceny stanu polskiej gospodarki w latach 1998-2000, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa, praca magisterska
 20. Rocznik Statystyczny (wydania z lat 1990-2001), GUS, Warszawa
 21. Stockhammer E., H. Hochreiter, B. Obermayr i K. Steiner (1997), The Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) as an alternative to GDP in measuring Economic Welfare. The results of the Austrian (revised) ISEW calculation 1955-1992, "Ecological Economics" vol. 21
 22. Symonowicz A. (1994), Straty spowodowane degradacją środowiska, "Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych", Białystok
 23. Śleszyński J. (2000), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARIES, Warszawa Warunki życia ludności w 2000 (2001), GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu