BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goldmann Katarzyna
Tytuł
Polityka amortyzacyjna w procesie odtwarzania środków trwałych a czas życia produktu
The Politic of Depreciation in the Process of Recovery of Fixed Assets and its Connection with the Lifetime of Product
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1085, s. 173-185, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Cykl życia produktu, Amortyzacja, Studium przypadku
Product life cycle, Amortization, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z wielu istotnych czynników wpływających na określenie właściwej polityki amortyzacyjnej jest dostrzeżenie znaczenia czasu życia produktu, stanowiącego ważną determinantę w procesie odtwarzania środków trwałych. Opracowanie omawia cykl życia produktu, poszczególne jego fazy oraz politykę amortyzacyjną. Na końcu artykułu opublikowane zostały wyniki przeprowadzonego badania w wybranych w sposób celowy firmach w IV kwartale 2003 r.

One of the most important factors, which influence the proper depreciation politic is taking into consideration the problem of lifetime of products. It is a very important issue in the process of fixed assets recovery. Using the proper method and stating correct depreciations rate in the initial phase of lifetime of the product, and the ability to correct these rates in further stages of products development, enables the enterprise to create depreciation fund. This fund is very useful and helps to recover fixed assets in the future. The questionnaire researches, which main goal was to verify the dependence from the chosen depreciation method has shown, that this choice is independent for most (64,37%) of the respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Kraków 1993.
 2. Bielińska 1., Odtwarzanie kapitału trwałego przedsiębiorstwa w różnych strategiach rozwoju produktu, "Finanse" 1999 nr 10.
 3. Goldmann K., Rola polityki amortyzacyjnej w procesie odtwarzania środków trwałych, maszynopis powielony, Toruń 2005.
 4. Grzegorczyk W., Marketing bankowy - podręcznik, Warszawa 1999.
 5. Jarugowa A.A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK Gdańsk 1997.
 6. Jarugowa A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowanie, Toruń 2001.
 7. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
 8. Martyniuk T., Polityka amortyzacyjna w strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 9. Pietraszewski M., Marketing i analiza ekonomiczna działalności gospodarczej, Poznań 1996.
 10. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 11. Walczak M., Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem, Wyd. Finans-Servis, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1994.
 12. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Problemy, przykłady, zadania, red. A.A. Jarugowa, A. Szychta, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 13. Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, red. L. Garbarski, Difm, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu