BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Próchniak Mariusz, Witkowski Bartosz
Tytuł
Modelowanie realnej konwergencji w skali międzynarodowej
Real Convergence Models In The World
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 10, s. 1-31, bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe
Uogólniona metoda momentów, Wzrost gospodarczy, Dochody ludności, Konwergencja, Modele ekonomiczne, Modelowanie procesów gospodarczych
Generalized method of moments (GMM), Economic growth, People's income, Convergence, Economic models, Economic process modeling
Abstrakt
W niniejszym badaniu autorzy analizują konwergencję typu ß 126 krajów świata w okresie 1975-2003 (z pewnymi lukami dla niektórych krajów). Celem pracy jest konstrukcja modelu, który prawidłowo pozwoli opisać to zjawisko. W większości badań empirycznych zakłada się, że parametr konwergencji, czyli współczynnik informujący o zależności tempa wzrostu gospodarczego od początkowego poziomu dochodu, nie zmienia się zarówno w ujęciu czasowym, jak i przekrojowym. Prawidłowość tego założenia nie jest jednak oczywista, gdyż konwergencja - podobnie jak wzrost gospodarczy - wydaje się być zjawiskiem kształtowanym przez wiele czynników. Dlatego też główna hipoteza badawcza tego badania głosi, że parametr konwergencji nie jest stały. Omawiany w pracy model został oparty na danych panelowych, co umożliwia uwzględnienie czynników niemożliwych do wprowadzenia w przypadku dysponowania danymi jednowymiarowymi. Zastosowane w pracy metody estymacji oparte są na uogólnionej metodzie momentów, której zastosowanie, zdaniem autorów, wydaje się w przypadku takich danych najlepsze i pozwala na otrzymanie wyników dużo bardziej wiarygodnych niż przy wykorzystaniu technik opartych na metodzie najmniejszych kwadratów.

The article discusses conditional β-convergence in 126 countries around the world in 1975-2003. The authors offer a theoretical model to explain the essence of convergence. Unlike in most empirical studies, the authors assume that convergence, or the relationship between the rate of economic growth and the initial level of GDP, is not constant but changes over time. The model was constructed on the basis of panel data, using the Fixed Effects estimator and the Generalized Method of Moments estimator developed by Arellano and Bond. The results of the evaluation confirm the existence of β-convergence, which is much faster than suggested by most empirical studies. When per capita GDP is 1% higher, the rate of growth falls by 0.20-0.22 percentage points on average. The β-convergence indicator ranges from 22% to 25%. By assuming that convergence is not constant, the authors proved that there is a strong relationship between the initial level of GDP and the rate of economic growth. This shows that their assumption was fully justified as the main hypothesis of the analysis.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P, Howitt P, [1992], A Model of Growth through Creative Destruction, "Econometrica", 60, s. 323-351.
 2. Ahn S.C., Schmidt P., [1995], Efficient Estimation of Models for Dynamic Panel Data, "Journal of Econometrics", 68, s. 5-27.
 3. Andres J., Domenech R., Molinas C., [1996], Macroeconomic Performance and Convergence in OECD Countries, "European Economic Review", 40, s. 1683-1704.
 4. Arellano M., Bond S., [1991], Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "The Review of Economic Studies", 58:2, s. 277-297.
 5. Arellano M., Bover O., [1995], Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error-Components Model, "Journal of Econometrics", 68, s. 29-51.
 6. Balisacan A.M., Fuwa N., [2003], Growth, Inequality and Politics Revisited: A Developing-Country Case, "Economics Letters", 79, s. 53-58.
 7. Barro R., Sala-i-Martin X., [2003], Economic Growth, The MIT Press, Cambridge - London.
 8. Baumol W.J., [1986], Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, "American Economic Review", 76, s. 1072-1085.
 9. Bliss C., [1999], Gallon's Fallacy andEconomic Convergence, "Oxford Economic Papers", 51, s. 4-14.
 10. Blundell R., Bond S., [1998], Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics", 87, s. 115-143.
 11. Boyle G.E., McCarthy T.G., [1997], A Simple Measure of Beta-Convergence, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", 59, s. 257-264.
 12. Cardenas M., Ponton A., [1995], Growth and Convergence in Colombia: 1950-1990, "Journal of Development Economics", 47, s. 5-37.
 13. Carrington A., [2003], A Divided Europe? Regional Convergence and Neighbourhood Spillover Effects, "Kyklos", 56, s. 381-394.
 14. Cass D., [1965], Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies", 32, s. 233-240.
 15. Ciołek D., [2004], Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji dla danych panelowych, [w:] Metody Ilościowe w Naukach Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 11-32.
 16. De La Fuente A., [1997], The Empirics of Growth and Convergence: A Selective Review, "Journal of Economic Dynamics and Control", 21, s. 23-73.
 17. De La Fuente A., [2003], Convergence Equations and Income Dynamics: The Sources of OECD Convergence, 1970-1995, "Economica", 70, s. 655-671.
 18. De Long J.B., [1988], Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment, "American Economic Review", 78, s. 1138-1154.
 19. Di Liberto A., Symons J., [2003], Some Econometric Issues in Convergence Regressions, "The Manchester School", 71, s. 293-307.
 20. Diamond P.A., [1965], National Debt in a Neoclassical Growth Model, "American Economic Review", 55, s. 1126-1150.
 21. Engelbrecht HJ., Kelsen B., [1999], Economic Growth and Convergence Amongst the APEC Economies 1965-1990, "Asian Economic Journal", 13, s. 1-17.
 22. Freeman D.G., Yerger D.B., [2001], Interpreting Cross-Section and Time-Series Tests of Convergence: The Case of Labor Productivity in Manufacturing, "Journal of Economics and Business", 53, s. 593-607.
 23. Friedman M., [1992], Do Old Fallacies Ever Die?, "Journal of Economic Literature", 30, s. 2129-2132.
 24. Gawlikowska-Hueckel K., [2002], Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 10, s. 91-113.
 25. Grossman G.M., Helpman E., [1991], Quality Ladders in the Theory of Growth, "Review of Economic Studies", 58, s. 43-61.
 26. Growiec J., [2005], Dynamika konwergencji Polski z Unią Europejską, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 101-118.
 27. Heijdra B.J., Ploeg van der F., [2002], The Foundations of Modem Macroeconomics, Oxford University Press, New York.
 28. Islam N., [1995], Growth Empirics: A Panel Data Approach, "Quarterly Journal of Economics", 110, s. 1127-1170.
 29. Islam N., [2003], What Have We Learnt from the Convergence Debate?, "Journal of Economic Surveys", 17, s. 309-362.
 30. Koopmans T, [1965], On the Concept of Optimal Economic Growth, [w:] The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam.
 31. Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T, [2001], Niektóre konsekwencje makroekonomiczne wejścia do Unii Europejskiej. Analiza porównawcza, "Ekonomista", nr l, s. 59-85.
 32. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista", nr l, s. 39-68.
 33. Liberda B., Rogut A., Tokarski X, [2002], Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista", nr 3, s. 397-412.
 34. Liberda B., Tokarski T., [1999], Determinanty oszczędności i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, "Ekonomista", nr 3, s. 249-268.
 35. Liberda B., Tokarski T, [2004], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 16-26.
 36. Lindley D.V., [1957], A Statistical Paradox, "Biometrika", 44, s. 187-192.
 37. Listkiewicz S., [2005], Próba estymacji wpływu funduszy strukturalnych na wzrost gospodarczy w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 123-136.
 38. Lucas R.E., [1988], On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 22, s. 3-42.
 39. Maddala G.S., [2001], Introduction to Econometrics, 3rd edition, John Wiley & Sons, Chichester.
 40. Malaga K., [2004], Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, "Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", tom 10, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 41. Mankiw N.G., [1995], The Growth of Nations, "Brookings Papers on Economic Activity", 1, s. 275-326.
 42. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 107, s. 407-437.
 43. Matkowski Z., Próchniak M., [2005], Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 3, s. 293-320.
 44. Matkowski Z., Próchniak M., [2006], Economic Convergence between CEE-8 and the EU, "Eastern European Economics" (w druku).
 45. Maurseth RB., [2001], Convergence, Geography and Technology, "Structural Change and Economic Dynamics", 12, s. 247-276.
 46. Mundlak Y, [1963], Estimation of Production and Behavioral Functions From a Combination of Time Series and Cross Section Data, [w:] Measurement in Economics, Stanford University Press, Stanford.
 47. Murthy-Vasudeva N.R., Chien I.S., [1997], The Empirics of Economic Growth for OECD Countries: Some New Findings, "Economics Letters", 55, s. 425-429.
 48. Murthy-Vasudeva N.R., Upkolo V, [1999], A Test of the Conditional Convergence Hypothesis: Econometric Evidence from African Countries, "Economics Letters", 65, s. 249-253.
 49. Nonneman W, Vanhoudt P., [1996], A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries, "Quarterly Journal of Economics", 111, s. 943-953.
 50. Próchniak M., [2004], Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 21 A4.
 51. Próchniak M., [2006a], Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomista", nr 3, s. 305-345.
 52. Próchniak M., [2006b], Realna konwergencja typu beta (ß) i sigma (a) w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe KGS SGH" (w druku).
 53. Quah D.T., [1993], Gallon's Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis, "Scandinavian Journal of Economics", 95, s. 427-443.
 54. Quah D.T., [1996], Regional Convergence Clusters Across Europe, "European Economic Review", 40, s. 951-958.
 55. Ramsey E, [1928], A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal", 38, s. 543-559.
 56. Rebelo S., [1991], Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", 99, s. 500-521.
 57. Rokicki B., [2004], Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej, "Ekonomista", nr 5, s. 715-725.
 58. Romer P.M., [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", 94, s. 1002-1037.
 59. Romer EM., [1990], Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", 98, s. 71-102.
 60. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 61. Silvestriadou K., Balasubramanyam V.N., [2000], Trade Policy, Foreign Direct Investment, and Convergence, "Review of Development Economics", 4, s. 279-291.
 62. Siwiński W., [2005], Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, "Ekonomista", nr 6, s. 723-747.
 63. Solow R.M., [1956], A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 70, s. 65-94.
 64. Swan T., [1956], Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record", torn 32, s. 334-361.
 65. Tokarski T., [1997], Czynniki wzrostu gospodarczego, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 1-20.
 66. Uzawa H., [1964], Optimal Growth in a Two-Sector Model of Capital Accumulation, "Review of Economic Studies", 31, s. 1-24.
 67. Uzawa H., [1965], Optimal Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, "International Economic Review", 6, s. 18-31.
 68. Verbeek M., [2000], A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, Chichester.
 69. Wojtyna A., [1995], Polityka, ekonomiczna a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 6, s. 1-10.
 70. Zienkowski L., [2003], Zróżnicowania regionalne: matę czy duże, rosną czy maleją?, "Ekonomista", nr 4, s. 501-509.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu