BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Bogdan M.
Tytuł
Charakterystyka gruntów i sposobów ich użytkowania w województwach północno-zachodnich
The Character of Arable Lands and the Ways of their Usage in North-West Provinces
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 3, s. 231-236, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Struktura agrarna, Gospodarka gruntami, Grunty rolne
Agriculture, Agrarian structure, Land economy, Arable land
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Województwo zachodniopomorskie, Województwo kujawsko-pomorskie, Województwo pomorskie, Województwo wielkopolskie
Warmian-Masurian Voivodeship, West Pomeranian Voivodeship, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, Pomorskie Voivodeship, Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu była analiza pozycji rolnictwa pięciu województw północno-zachodnich, jaką przeprowadzono porównawczo do całego kraju. W części pierwszej dokonano ogólnej charakterystyki tych województw w ujęciu podziału administracyjnego oraz sposobu zagospodarowania użytków rolnych. Natomiast strukturę agrarną gospodarstw rolnych analizowano pod kątem powierzchni zajmowanej przez poszczególne grupy gospodarstw, jak też ich udziału w tworzeniu grup wielkościowych gospodarstw. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper was to analyze the agricultural position of five north-west provinces on the strength of two factors: non-material and material factors. The human factor was showed on the strength of education level and production activity. Higher position of the examined provinces was expressed by larger consumption of production means, what influences on the production results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  2. Szemberg A. (1998): Struktura agrarna i polityka strukturalna. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.
  3. Wawrzyniak B. (2002): Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. WTN, Włocławek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu