BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Tytuł
Istota i ewolucja zarządzania kryzysowego
The Essence and Evolution of Crisis Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 25-32, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie w kryzysie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Sytuacje kryzysowe
Crisis management, Enterprise management, Crisis situations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie pojęcia zarządzania kryzysowego i zdefiniowanie podstawowych etapów jego rozwoju. Autorzy prześledzili rozwój instrumentarium zarządzania kryzysowego oraz podjęli próbę przedstawienia jego perspektyw w przyszłości.

The term crisis management was explained. Two different aspects of crisis management were pointed. The most important phases of its development were listed and characterized. The development tendencies of crisis management were disscused. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 3. Caponigro J.R. (2000), The Crisis Councelor. A Step-by-Step Guide to Managing a Business Crisis, Contemporary Books, Lincolnwood (Chicago).
 4. Collins English-Polish Dictionary, Collins.
 5. Crandall W., Menefee M.L. (1996), Crisis Management in the Midst of Labor Strife: Preparing for the Worst, "S.A.M. Advanced Management Journal", Winter, vol. 61, issue 1.
 6. Fink S. (2000), Crisis Management. Planning for the Inevitable, An Authors Guild Backinprint.com Edition, iUniverse.com, Inc., Lincoln.
 7. Krystek U. (1987), Unternehmungskrisen. Beschriebung, Vermeidung und Bewältigung Überlebenskririscher Prozesse in Unternehmungen, Gabler GmbH, Wiesbaden.
 8. Longman Dictionary of Contemporary English. International Student Edition (1999), Longman Group Ltd., Barcelona.
 9. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 10. Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Skalik J. (2000), Zmiana a kryzys organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 879, AE, Wrocław.
 12. Slatter S., Lovett D. (1999), Corporate Turnaround. Managing Companies in Distress, Penguin Books, Harmondsworth.
 13. Wawrzyniak B. (1984), Zarządzanie w kryzysie, "Zarządzanie", nr 4.
 14. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa.
 15. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 16. Zabłocka-Kluczka A. (2001), Zarządzanie w kryzysie - doświadczenia polskich przedsiębiorstw: Badanie i identyfikacja przyczyn i następstw kryzysów oraz podejmowanych działań antykryzysowych, Raport Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu