BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan, Walentynowicz Piotr
Tytuł
Znajomość metodyki rozwiązywania problemów organizacyjnych - szansa czy konieczność we współczesnym przedsiębiorstwie
Knowledge of Methods of Problem - Solving in Organizations - Opportunity or Necessity in Modern Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 66-77, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Metody organizatorskie, Twórcze rozwiązywanie problemów
Managers in a enterprise, Organizational methods, Creative solving problems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono role i zadania menedżerów we współczesnych organizacjach ze szczególnym naciskiem na umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów organizacyjnych. Przedstawiono metody i techniki, które mogą być pomocne menedżerom w procesie rozwiązywania problemów w organizacjach.

In our turbulent times the problems of organizations are more and more increasing. These are managers who are responsible for solving such problems and looking for successfully working resolutions. However, not always are they competent enough. And that is why the main aim of this article is to present the verified set of methods and techniques of dealing with the problems mentioned above. The knowledge of these methods is necessary to modern managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. {1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 2. Antoszkiewicz J.D. {1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 3. Bolesta-Kukułka K. (2000), Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 4. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Toruń.
 5. Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 6. Drucker P. (1993), The Practice of Management, Oxford.
 7. Fischer R., Ury W., Patton B. (1997), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa.
 8. Gierszewska G., Romanowska M. (2001), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Kędzior Z., Karcz K. (1999), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 10. Lambert T. (1999), Problemy zarządzania - 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków.
 12. Mikołajczyk Z. (1997), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 13. Penc J. (2001), Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Pietrasiński Z. (1969), Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa.
 15. Płoszajski P. (2000), Organizacje przyszłości - wirtualny splot kontaktów, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Warszawa.
 16. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa.
 17. Proctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów, GWP, Gdańsk.
 18. Rakowska A. (2002), Zrozumieć aby kierować. Umiejętności współczesnego menedżera, "Personel", nr 2.
 19. Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 20. Simon H. (1982), Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, Warszawa.
 21. Supernat J. (2000), Techniki organizatorskie i decyzyjne, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław.
 22. Walentynowicz P. (2003), Kompetencje menedżera XXI wieku, Zeszyty Naukowe WSAiB nr 6, Gdynia.
 23. Weber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 24. Whetten D.A., Cameron K.S. (1984), Developing Management Skills, Glenview, Scott, Foresman.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu