BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek
Tytuł
Formalnoprawne aspekty funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Jeleniej Górze
Formal and Legal Aspects of the Functioning of Credit Security Funds on the Example of Regional Credit Security Fund Sp.z o.o. in Jelenia Góra
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 11-20, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Poręczenie kredytowe, Kredyt bankowy, Fundusz poręczeń wzajemnych, Pobudzanie przedsiębiorczości
Local entrepreneurship, Small business, Small business financing, Loan guarantee, Bank credit, Mutual guarantee fund, Stimulation of entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z najpoważniejszych barier hamującą rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest bariera finansowa. Utrudnia ona dostęp MSP do kapitałów kredytowych i pożyczkowych. Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami, które w pewnie sposób niwelują działanie bariery finansowej, a dzięki zgromadzonemu kapitałowi prowadzą działalność poręczycielską i gwarancyjną. Ich beneficjentami są MSP ubiegające się o finansowe wsparcie. Autor przedstawił ogólne zasady działania funduszy poręczeń kredytowych, funkcjonujących na poziomie jednostek terytorialnych, w oparciu o doświadczenia Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Jeleniej Górze.

A major determiner of the development of small and medium-size enterprises is the ability to finance own operations and development from own capital. Regarding the specific character of those enterprises, including a chronic lack of financial resources, they are forced to seek alternative sources of financing. So far, a major source of founds to meet their needs have been credit facilities. Meeting the banks' requirements concerning credit capacity and obtaining facility has been difficult for small and medium-size enterprises because of the high credit risk involved. A method to optimise that risk to provide the financial institution with a relevant (in quality and value) form of credit security. This function is fulfilled in a way satisfactory to both parties of credit agreement by securities offered by credit security funds. The objective of this article is to present the principles of operations of credit security funds (active at territorial level), with particular regard to their territorial range, organisation and structure of the decision-making, processes, and relation to the supervising body, as well as to illustrate the principles with the example of the newly established Regional Credit Security Fund Sp.z o.o. in Jelenia Góra. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielawska A., Regionalne towarzystwa gwarancji kredytowych, "Bank i Kredyt" 1996 nr 3.
  2. Gajewski M., Szczucki J., Materiały szkoleniowe dla personelu funduszy poręczeń kredytowych, KSFP, Nidzica 2000.
  3. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania Funduszy Poręczeń Kredytowych w Polsce, KSFP, Radom 2000.
  4. Raport o stanie Funduszy Poręczeń kredytowych w Polsce stan na 31.12.2000 r., Uniconsult s.c., Warszawa 2001.
  5. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, DzU nr 80, poz. 511, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178, art. 54, ust. 1, art. 55, ust. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu