BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela
Tytuł
Potrzeby adresatów marketingu kadrowego i ich specyfika
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 58-60
Słowa kluczowe
Potrzeby człowieka, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Organizacja i zarządzanie
Human needs, Employees in enterprise, Human capital, Intellectual capital, Organisation and management
Abstrakt
W artykule omówione zostały takie zagadnienia jak potrzeby zawodowe i ich determinanty, satysfakcja zawodowa jako nadrzędny cel członków organizacji. Autorka wymienia także podstawowe zasady funkcjonowania człowieka w organizacji, jak również zwraca uwagę na różnorodność i wielowymiarowość potrzeb zawodowych i osobistych pracowników.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. BARUK, Potrzeby nabywców i ich zachowania rynkowe jako podstawa działalności przedsiębiorstwa, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, materiały z konferencji naukowej pod red. E. SKRZYPEK, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, t. 2, s. 69-83.
  2. A. BARUK, Równość szans rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn - teoria czy praktyka?, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, pod red. E. URBAŃCZYKA, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003,1.1, s. 289-300.
  3. J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 352.
  4. F.F. DRUCKER, Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 191.
  5. Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. HERMANA, A. SZABLEWSKIEGO, Poltext, Warszawa 1999, s. 97.
  6. J. PENC, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 31-47.
  7. A.S. TSUI, G.T. MILKOVICH, Personnel Department Activities: Constituency Perspectives and Preferences, "Personnel Psychology" 1987, nr 40, s. 519-537.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu