BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Paweł
Tytuł
Nierównomierność rozkładu płac
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 9, s. 1-12, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności płacowe, Płace w gospodarce narodowej, Zróżnicowanie płac, Wzrost gospodarczy
Wage disparities, Wages in the national economy, Wage differential, Economic growth
Abstrakt
Problematyka nierównomierności płac budzi powszechne zainteresowanie. Wynagrodzenia za pracę różnią się. Wynika to z wielu czynników, w tym między innymi z motywacyjnej funkcji płacy. W artykule zaprezentowano nierównomierność płac osób pełnozatrudnionych w Polsce w latach 1980-2004 za pomocą współczynnika koncentracji Lorenza. Stwierdzono, że od 1990 r. nierówności płac systematycznie rosną. Współczynnik Lorenza wzrósł o około 2/3 w roku 2004 w stosunku do roku 1989. Przedstawiono także wyniki oszacowań wpływu nierównomierności płac na wzrost PKB, gdzie zmienną nierównomierność płac wprowadzono liniowo. Na ich podstawie przypuszcza się, że wzrost współczynnika koncentracji Lorenza o 1 pp. powoduje wzrost gospodarczy o ok. 0,3 pp. w przyszłym roku. Artykuł posłużył także jako baza informacyjna dla równolegle prowadzonego badania modelu wzrostu gospodarczego, w którym nierównomierność płac wprowadzono parabolicznie. Wynik tego badania wskazuje na zbyt dużą nierównomierność płac w Polsce w latach 1995-2004, co spowalniało wzrost gospodarczy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. (1995), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków
 2. Daszkowski J. (2004), Zróżnicowanie i dynamika wynagrodzeń w gospodarce polskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 3. Jacukowicz Z. (2003), Społeczeństwo. Czy w Polsce jest nadmierna rozpiętość dochodów?, "Gazeta Prawna" nr 133 (989) (http://www.gazetaprawna.pl/index.html?numer=989)
 4. Jóźwiak J., Podgórski J. (1997), Statystyka od podstaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 5. Kordos J. (1973), Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa
 6. Kot S.M. (red.) (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków
 7. Kot S.M. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, PWN, Warszawa-Kraków
 8. Kot S.M., Sokołowski A. (2005), Tablice statystyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 9. Kumor P., Sztaudynger J.J. (2006), Optymalna nierównomierność płac w Polsce - analiza ekonometryczna, złożono do druku: "Ekonomista"
 10. Milewski R. (red.) (2004), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Pawłowska Z. (1979), Ekonometryczna analiza rozkładów liczebności pracowników według wysokości płac w gospodarce uspołecznionej, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa, zeszyt 107
 12. Roczniki statystyczne (1982-2004), GUS, Warszawa
 13. Sfera społeczna w Polsce na tle Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Wybrane zagadnienia (2003), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Departament Rozwoju i Koordynacji Oceny Skutków Regulacji, Warszawa (http://www.rcss.gov.pl/28102003/img/Sfera_na_tle_unii.pdf)
 14. Sobczyk M. (1991), Statystyka, PWN, Warszawa
 15. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2002 roku (2003), GUS, Warszawa
 16. Sztaudynger J.J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 17. Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 18. Zatrudnieni w gospodarce uspołecznionej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1980 (1981; 1982-1990), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
 19. Zatrudnienie w gospodarce narodowej według wysokości wynagrodzenia za wrzesień 1991 (1992; 1993-1998), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu