BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniako Dariusz, Urban Wiesław
Tytuł
Zmiany postaw klientów
Changes in Customers' Attitudes
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 9, s. 72-80, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klient, Strategia obsługi klienta, Budowanie lojalności klienta
Small business, Customer, Customer service strategy, Cultivation customer loyalty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lojalność klienta wobec produktu, marki, personelu, lub całej organizacji, ulega różnorodnym zmianom, pod wpływem konkretnych czynników, omówionych w artykule. Kluczowym elementem w praktyce marketingowej jest minimalizacja liczby utraconych klientów. Znajomość dynamiki zmian postaw klientów może ułatwić uruchomienie właściwych działań marketingowych w odpowiednim czasie.

Customer's loyalty to the product, brand, personnel or whole organization is likely to change under the influence of specific factors discussed in the study. It is a key element of the marketing practice to minimize the number of lost customers. The knowledge of dynamics of changes in customers' attitudes may trigger off adequate marketing activities in proper time.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhote K.R., Beyond Customer Satisfaction to Customer Loyalty, American Management Association, 1996.
 2. Davis M.M., Heineke J., Understanding the role of customer and operation for better queue management, ,,International Journal of Operations & Production Management", Vol. 34, No. 5.
 3. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 4. Glanz B. A., Building Customer Loyalty, How to Help Keep Customer Returning, Kaset International, McGraw-Hill, 1994.
 5. Griffin J., Customer Loyalty. How to Earn it. How to Keep it, Lexington Books, New York, 1995.
 6. Grudzewski W.M. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa, 2002.
 7. Kwarciak B., Wygodna klatka dla klienta, ,,Modern Marketing" 05/1999.
 8. Law A.K.Y., Hui Y.V., Zhao X., Modeling repurchase frequency and customer satisfaction or fast food outlets, ..International Journal of Quality and Reliability Management", Vol. 21, No. 5, 2004.
 9. LeBoeuf M., How to Win Customers and Keep Them for Life, G.P. Putnam's Sons, New York, 1987.
 10. Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.
 11. Oliver R.L., Whence Consumer Loyalty?, “Journal of Marketing", Vol. 63 (Special Issue), 1999.
 12. Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 13. Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 14. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu