BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowski Piotr
Tytuł
Minimum socjalne w 2005 r. Dane średnioroczne
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 3, s. 27-29, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Minimum socjalne, Wydatki gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Poziom życia, Koszty utrzymania, Zamożność społeczeństwa
Social minimum, Household expenditures, Households, Living standard, Cost of living, Society affluence
Abstrakt
W artykule zaprezentowano szacunki wartości minimum socjalnego w 2005 r., opierając się na danych średniorocznych. Prezentowane wyniki otrzymano na podstawie notowań wybranych cen dóbr i usług konsumpcyjnych, udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beblo M. at al. (2002), Poverty Dynamics in Poland. Selected quantitative analyses, CASE, Warsaw. Deniszczuk L. (2001), Kilka uwag o historii i funkcjach minimum socjalnego, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 2. Deniszczuk L. (1978), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt nr 10, Warszawa.
 3. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997a), Kategoria minimum socjalnego, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 4. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997b), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 5. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 6. Golinowska S. (2002), Poverty in Poland: Causes, Measures and Studies, w: M. Beblo i in., Poverty Dynamics in Poland. Selected quantitative analyses, CASE, Warsaw.
 7. GUS (2006), Biuletyn Statystyczny, nr 12 (styczeń), GUS, Warszawa.
 8. GUS (2005), Sytuacja gospodarstw domowych w 2004 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, informacja dostępna na stronie www.stat.gov.pl.
 9. GUS (2004), Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 r. w świetle wyników budżetów gospodarstw domowych, GUS, Informacja sygnalna, dostępna na stronie www.stat.gov.pl.
 10. Kurowski P. (2005), Minimum socjalne: czerwiec 2005 r., "Polityka Społeczna" nr 10.
 11. Kurowski P. (2004), Minimum socjalne w 2003 r. (dane średnioroczne), "Polityka Społeczna" nr 4.
 12. Kurowski P. (2002), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejście w: Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. (Czym jest minimum socjalne?), Konferencja 10.12.2002 r., Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa.
 13. Kurowski P. (2001), Rola kategorii minimum socjalnego i minimum egzystencji w kształtowaniu kategorii dochodowych, "Polityka Społeczna" nr 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu