BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew
Tytuł
Ewolucja paradygmatów nauk o zarządzaniu : Między refleksją a działaniem
Evolution of Paradigms in the Management Science
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 99-105, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania, Ewolucja zarządzania
Organisation and management, Enterprise management, Management theories, Evolution of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd wybranych opinii na temat paradygmatów nauk o zarządzaniu. Autor przedstawia także własne spostrzeżenia dotyczące tego zagadnienia.

The author presents a report including selected opinions in the discussion on paradigms and presents his own reflections on the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wrocław.
 2. Antczak Z. (2001), Realizacja funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach, wyniki badań własnych, materiały niepublikowane, Wrocław.
 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 6. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 8. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.
 9. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, AE, Wrocław.
 10. Płoszajski P. (1995), Nowy paradygmat dla nowej rzeczywistości, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 11. Przybyła M. (2001), Teorie i nurty w nauce o zarządzaniu, [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, AE, Wrocław.
 12. Słownik wyrazów obcych (1991), PWN, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu