BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek
Tytuł
Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii
Enterprise Resources From The Perspective Of Economic Theory
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 10, s. 33-48, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Kapitał intelektualny, Przewaga konkurencyjna, Teoria ekonomii
History of economic thought, Intellectual capital, Competitive advantage, Economic theory
Abstrakt
Autor pisze, że ostatnie lata zmieniły zasadniczo sposób funkcjonowania wielu organizacji. Spowodowały, że teorie ekonomiczne, dotychczas opisujące rzeczywistość gospodarczą przestają być do niej adekwatne, gdyż powstały w warunkach stabilnego otoczenia, znikomej konkurencji, zamkniętych i odizolowanych od siebie gospodarek. Zjawiska wyznaczające kierunek nowoczesnych zmian stwarzają konieczność poszukiwania nowych koncepcji, wiernie odwzorowujących opisywane środowisko. W myśli ekonomicznej widoczna jest reorientacja zainteresowań w kierunku nowych źródeł przewagi konkurencyjnej współczesnego podmiotu gospodarującego - kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych. Współczesny bardzo szeroki sposób definiowania zasobów pozwala spojrzeć na przedsiębiorstwo bardziej całościowo (systemowo) na każdym etapie budowania przewagi konkurencyjnej. Nie jest jednak tak, aby współczesna koncepcja zasobów przedsiębiorstwa nie miała swojego, całkiem dobrze rozbudowanego, ugruntowania w historycznym rozwoju myśli ekonomicznej. Wielu uznanych autorów wypowiadało się na ten temat. Autor omawia ten dorobek.

The article examines the traditional body of knowledge about enterprise resources and presents contemporary approaches to this issue. The author uses ample theoretical material and describes historic views on enterprise resources as expressed by economists such as Petty, Smith, Ricardo, Say, Marx, Marshall, the Austrian Subjectivists, Schumpeter and Penrose. Their achievements laid the groundwork for contemporary research. The author focuses on the ways in which enterprises build their competitive advantages. He also presents contemporary approaches and resource classification systems, with special attention paid to non-material resource classification, including the resource theory and the intellectual capital theory (pioneering and post-pioneering models). The analysis shows that non-material resources and intellectual capital are increasingly important to enterprises as they seek to gain a competitive advantage. This marks a change from previous approaches to the problem of building a competitive advantage. However, the contemporary method of defining enterprise resources is rooted in the historic development of economic knowledge. It is the legacy of many well-known authors, from classical economists onward. Their achievements were an inspiration for contemporary economists.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P., [1993], Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" Vol. 14.
 2. Barney J.B., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" Vol. 17, No. 1.
 3. Bontis N., [1998], Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops Measurement and Models, "Management Decisions" nr 2.
 4. Bratnicki M., [1999], Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitalowym, (red.) J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 5. Bratnicki M., Dyduch W., [2001], Menedżerska topografia niematerialnych wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, (red.) R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych.
 6. Brooking A., [1999], Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.
 7. Collis D., Montgomery C., [1995], Competing on Resources Strategy in the 1990s, "Harvard Business Review" July-August.
 8. Dierickx I., Cool K., [1989], Asset stock acumulation and sustanability of competitive advantage, "Management Science" Vol. 35, No. 12.
 9. Drucker F.F., [1999], Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 10. Dytwald J.A., [1996], Zasoby przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 11. Edvinsson L., [1997], Developing Intellectual Capital at Scandia, "Long Range Planning" Vol. 30, No. 30.
 12. Edvisson L., Malone M.S., [2001], Kapital intelektualny, PWN, Warszawa.
 13. Głuszek E., [2001], Zasoby niematerialne w świetle kryteriów rynkowych warunkujących generowanie przewagi konkurencyjnej, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 886, Wrocław.
 14. Godłów-Legiędź J., [1992], Doktryna ekonomiczno-społeczna Friedricha von Hayeka, PWN, Warszawa.
 15. Grant R.M., [1991], Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application, Basil Blackwell, Cambridge.
 16. Hall R., [1992], The Strategic Analysis of Intangible Resources, "Strategic Management Journal" No. 13.
 17. Hall R., [1993], A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Copetitive Advantage, "Strategic Management Journal" Vol. 14.
 18. Hudson W.I., [1993], Intellectual Capital, how to build it, enhance it, use it, John Wiley&Sons.
 19. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., [1999], Ekonomia, FG NSZZ "Solidarność", Warszawa.
 20. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., [1999], Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 21. Klaila D., [2000], Using Intellectual Assets as a Success Strategy, "Journal of Intellectual Capital" Vol. 1, No. 1.
 22. Kopycińska D. (red.), [2001], Mikroekonomia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 23. Leonard-Burton D, [1992], Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development, "Strategic Management Journal" Vol. 13.
 24. Lichtarski J. (red.), [2001], Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Markiewicz R, [2003], Zasoby niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 597, Kraków.
 26. Mikuła B., [2002], Kapital intelektualny jako przedmiot zarządzania, "Problemy Jakości" nr 4.
 27. Obłój K., [1993], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 28. Penrose E., [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 29. Peteraf M.A., [1993], The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based view, "Strategic Management Journal" Vol. 14.
 30. Pierścionek Z., [1996], Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 31. Porter M.E., [1994], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 32. Prahalad C.K., Hamel G., [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" May-June.
 33. Reed R., DeFillippi R., [1990], Casual Ambiquity, Barners to Imitation and Sustanable Competetive Advantage, "Academy of Management Review" Vol. 15, No. 1.
 34. Ricardo D., [1957], Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa.
 35. Romanów Z.B., [1999], Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 36. Ross G., Ross J., [1997], Measuring your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning" June.
 37. Ross J., Ross G., Dragoneti N.C., Edvisson L., [1997], Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, MacMillan Business, London.
 38. Rybak M. (red.), [2003], Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 39. Schumpeter J.A., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 40. Sitek E., [1997], Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy, "Ekonomista" nr 5, 6.
 41. Smith A., [1954], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tom l, Warszawa 1954.
 42. Spychalski G.B., [1999], Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 43. Stalk G., Evans P., Shulman L.E., [1992], Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review" March-April.
 44. Stankiewicz W, [1998], Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 45. Steward T.A., [1991], Brainpower. How Intellectual Capital is becoming America's Most Valuable Asset, "Fortune" 3rd of June.
 46. Sulimowska-Formowicz M., [2002], Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 47. Sveiby K., [1997], The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge - Based Assets, Berret-Koehler, San Francisco.
 48. Szymura-Tyc M., [2002], Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" nr 3.
 49. The Invisible Balance Sheet: Key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies, [1989], Affarsvarlden/Ledarskap, Stockholm.
 50. Wawrzyniak B., [2001], Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
 51. Wiig K.M., [1997], Integrating Intellectual Capital with Knowledge anagement, "Long Range Planning" No. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu