BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina
Tytuł
Nierówności z pozycji interesów akcjonariuszy mniejszościowych
Ownership Inequalities: Protection Of Minority Shareholder Interests
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 10, s. 49-60, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Akcjonariusz, Ochrona interesów akcjonariuszy, Giełda papierów wartościowych, Struktura własnościowa
Shareholders, Protection of shareholders, Stock market, Ownership structure
Abstrakt
Autorka, podsumowując rozważania dotyczące nierówności rozpatrywanych z perspektywy interesów akcjonariuszy spółek giełdowych, stwierdza, że zarówno w warunkach własności rozproszonej, jak i własności skoncentrowanej akcjonariusze mniejszościowi nie są w stanie w znaczący sposób wpływać na losy danej spółki. W obydwóch przypadkach interesy akcjonariuszy mniejszościowych mogą być naruszane, przy czym w pierwszym przypadku - przez silnego menedżera, zaś w drugim - przez dominującego akcjonariusza i powołanego przez niego menedżera. Defraudacja majątku akcjonariuszy (właścicieli) i realizacja prywatnych korzyści przez dominujących akcjonariuszy i menedżerów może przyjmować różne formy. Ponadto zauważa, że problematyka nierówności rozpatrywanych z perspektywy interesów akcjonariuszy jest bardzo złożona, trudna do badań empirycznych. Dostrzeżenie interesów akcjonariuszy mniejszościowych i ich ochrona stają się szczególnie ważne w sytuacji wzrostu udziału - pod względem liczbowym i kapitałowym - tej grupy inwestorów w obrotach giełdowych.

The article deals with the unequal treatment of company shareholders. The analysis is conducted from the perspective of minority shareholders and their interests. The author uses a research method that presents the position of minority shareholders in companies on the basis of the agency theory. Szewc-Rogalska shows the influence of dominant shareholders and top managers on the market value of companies (in light of both Polish and foreign empirical studies), along with a review of ways to limit inequality among shareholders. The analysis reveals that the position of minority shareholders can be threatened by agency conflicts that occur in companies. In companies with concentrated ownership, these conflicts are different than in companies with scattered ownership. After a dominant shareholder exceeds a certain level of ownership, the company is likely to face problems resulting from the shareholder’s desire to pursue their own interests at the expense of other shareholders. Inequalities among shareholders cannot be eradicated completely, and there is no single fully efficient mechanism to protect minority shareholder rights. A diverse range of activities is needed, including improved information transparency of companies and better corporate supervision, in addition to increased activity of minority shareholders and the creation of legal mechanisms to protect their interests.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A., [2005], Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 2. Barca E, Brecht M. (ed.), [2001], The Control of Corporate Europe, Oxford University, Press 2001.
 3. Chen H., Hexter J.L., Hu M.Y., [1993], Management Ownership and Corporate Value, "Managerial and Decision Economics" No. 14.
 4. Ciaessens S., Djankov S., Lang L., [2000], The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, "Journal of Financial Economics" No. 58.
 5. Craswell A.T., Taylor S.L., Saywell R. A., [1997], Ownership Structure and Corporate Performance. Australian Evidence, "Pacific-Basin Finance Journal" No. 5.
 6. Ehrhardt 0., Nowak E., [2001], Private Benefits and Minority Shareholder Expropriation - Empirical Evidence from IPOS of German Family-owned Firms, CFS Working Paper, No. 10.
 7. Grossman S.J., Hart O.D., [1998], One Share/One Vote and Market for Corporate Control, "Journal of Financial Economics" No. 20.
 8. Haus B., [2004], Czy racjonalne działania zapewniają efektywność?, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Himmelberg Ch.R, Hubbard R.G., Palia D., [1999], Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link Between Ownership and Performance, "Journal of Financial Economics" No. 53.
 10. Johnson S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., [2000], Tunneling, "American Economic Review Paper and Proceedings", May.
 11. Kamela-Sowińska A., [2003], Skąd się wzięta sprawa Enronu?, "Rachunkowość" nr 4.
 12. Kowalska K., [2003], Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 13. La Porta R., Lopez-de-Silanes F, Shleifer A., [1998], Corporate Ownership Around the World, NBER Working Paper no 6625, June.
 14. Machaczka J., Misiołek K., [2004], Federalism a nadzór korporacyjny, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Marcinkowska M., [2002], Wynagrodzenia członków korporacji amerykańskich, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 16. Mączyńska E., [2003], Kondycja przedsiębiorstw, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 3.
 17. McConnell J., Servaes H., [1990], Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value, "Journal of Financial Economics" No. 27.
 18. Miroński J., [2005], Relacja agencji w teorii przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 19. Morck R., Shleifer A., Vishny R., [1988], Management Ownership and Market Valuation. An Empirical Analysis, "Journal of Financial Economics" No. 20.
 20. Okolski J., Wajda D., [2005], Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 6.
 21. Poplawski W, [2003], Akcjonariusze mniejszościowi i ich pozycja na rynku kapitałowym, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 22. Postrach K., [2000], Problemy nadzoru w spółkach z dominującym inwestorem, [w:] Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, S. Rudolf (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Postrach K., [2004], Kierunki poprawy transparentności w spółkach publicznych, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Prokop J., [2003], Dyscyplinująca rola wykupów spółek akcyjnych, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 25. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek R, [2002], Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 26. Shleifer A., Vishny R., [1989], Management Entrenchment, "Journal of Financial Economics" No. 25.
 27. Shleifer A., Vishny R., [1997], A Survey of Corporate Governance, "Journal of Finance" No. 2.
 28. Szewc A. [2001], Forma własności a stopień opłacenia wzrostu wydajności pracy, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12.
 29. Szewc-Rogalska A., [2004], Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 30. Tamowicz P., Dzierżanowski M., [2001], Własność i kontrola polskich korporacji, IBnGR, Gdańsk.
 31. Tamowicz R, Dzierżanowski M., [2002], Transparentność struktury własności jako narzędzie ochrony praw akcjonariuszy. Funkcjonowanie i implementacja dyrektywy o dużych udziałach (88/6271EEC) na polskim rynku kapitałowym, "Organizacja i Kierowanie" nr 2.
 32. Thomsen S., Pedersen T., [2000], Ownership Structure and Economic Perfomance in the Largest European Companies, "Strategic Management Journal" No. 6.
 33. Trocki M., [2004], Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 34. Urbanek R, [2004], Wynagrodzenia menedżerów a transparentność informacji - zalecenia i praktyka, [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, S. Rudolf (red.). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 35. Urbanek P., Działo J., [1998], Teoria agencji a systemy motywowania zarządów spółek, "Gospodarka Narodowa" nr 1.
 36. Wierzbicki R, [2005], Sposoby sądowej ochrony mniejszościowych akcjonariuszy w procedurze przymusowego wykupu akcji, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 9.
 37. Wojtyna A., [2004], Bank centralny w świetle teorii agencji, "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 38. Zalega K., [2002], Tunelowanie, czyli transfer aktywów i zysków z korporacji, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 39. Zalega K., [2004], Wynagrodzenie oparte na własności jako element ładu korporacyjnego - w poszukiwaniu optimum, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 40. Zingales L., [1994], The Value of the Voting Right. A Study of the Milan Stock Exchange Experience, "The Review of Financial Studies" No. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu