BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszyk Edward
Tytuł
Kształtowanie relacji partnerskich zintegrowanych sieci handlowych
Partner Relationship Management In Integrated Supply Chains
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 10, s. 61-79, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Otoczenie przedsiębiorstwa, Sieci handlowe, Łańcuch wartości, Sieci franczyzowe, Grupy projektowe
Economic integration, Enterprise environment, Chain stores, Value chain, Franchising networks, Project teams
Abstrakt
Autor twierdzi, że pogłębiające się procesy integracji powodują, że aktualnym i ważnym problemem staje się kształtowanie relacji między integratorem i uczestnikami porozumień integracyjnych oraz otoczeniem rynkowym. Związki te są szczególne, wywodzą się ze specyfiki poszczególnych form zintegrowanych sieci handlowych: zrzeszeń detalistów, grup zakupowych, sieci franchisingowych i quasifranchisingowych. Wyraża się ona odmiennym charakterem i zakresem kooperacji zintegrowanych przedsiębiorstw, zróżnicowaną siłą powiązań oraz rolą integratora w realizacji wspólnych celów i zadań. Przeprowadzona analiza relacji wewnątrz sieci zintegrowanych oraz zewnętrznych, zwłaszcza z dostawcami i nabywcami ujawniła, że występuje na tej płaszczyźnie wiele nieprawidłowości i zakłóceń. Wywiera to ujemny wpływ na kreowanie łańcucha wartości dla ostatecznego konsumenta, a jednocześnie powoduje obniżenie sprawności i skuteczności działania kooperujących podmiotów. W związku z tym autorowi nieodzownym wydaje się kształtowanie partnerskich stosunków między współpracującymi podmiotami.

The aim of the study was to determine the basis for partner relationship management and ties within integrated supply chains. These include both internal ties (between the integrator and enterprises forming the chain) and external ties, chiefly with buyers and suppliers. The author applied partnership marketing tools as the basis for relationship management and conducted direct interviews with chain integrators. The article reviews three groups of tools: 1) cooperation agreements, marketing programs, letters of intent and memoranda of understanding 2) instruments for the management of groups of products as part of the Effective Consumer Response (ECR) strategy; 3) Customer Relationship Management (CRM) tools, with a special focus on the individualization of the product range, the quality of services and communication with clients. Group 1 comprises tools needed for building internal relationships, while groups 2 and 3 contain those used to build external relationships. The results of the analysis confirm the need to introduce these instruments, but the application of these tools frequently encounters various difficulties and limitations. Major barriers include poor adaptation of cooperation agreements to the requirements of partner relationship management, failure to monitor contacts with clients and inadequate information technology systems poorly adapted to the needs of managing partner relationships. A proper division of roles and benefits between the chain participants and the integrator, on the one hand, and the market environment, on the other, creates chances for marketing success and development. Partner relationship management requires not only improved cooperation between the chain and the client, but also efforts to refocus personnel toward establishing project teams responsible for winning and keeping loyal clients.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubala A., [2000], Formy partnerstwa w kanałach dystrybucji, [w:] Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania, (red.) K. Mazurek-Łopacińska i A. Styś, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Dobski E, [2005], Zarządzanie relacjami z klientami w działalności przedsiębiorstwa handlowego, [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, (red.) J. Karwowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 3. Doyle P., [2003], Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa.
 4. Furtak R., [2003], Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 5. Gordon I.H., [2001], Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 6. Maleszyk E., [2004], Integracja zakupów w sieciach handlowych jako element kształtowania łańcucha wartości, IRWiK, Warszawa.
 7. Maleszyk E., [2005a], Integracja zakupów w sieciach handlowych jako element kształtowania łańcucha wartości, [w:] Rynek i Konsumpcja. Raporty z badań - rok 2004, opracowanie zbiorowe, IRWiK, Warszawa.
 8. Maleszyk E., [2005b], Wykorzystanie atrybutów integracji w kształtowaniu konkurencyjności zrzeszeń detalistów i grup zakupowych, [w:] Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji, opracowanie zbiorowe IRWiK, Warszawa.
 9. Otto J., [2004], Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r., [2005], opracowanie zbiorowe IRWiK, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 11. Rogoziński K., [1998], Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 12. Rudawska E., [2005], Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 13. Sieńkowska E., [2003], Bardzo modna lojalność, "Manager" nr 8.
 14. Storbacka K., Lehtinen J., [2001], Sztuka budowania trwałych związków z klientami, CRM, Kraków.
 15. Strużycki M., [2005], Tendencje kooperacyjne a tożsamość firm zintegrowanych, [w:] Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji, opracowanie zbiorowe, IRWiK, Warszawa.
 16. Sumara K., [2005], Rola technologii informatycznej w zarządzaniu relacjami, "Handel Wewnętrzny" nr 4-5.
 17. Varey R., [1995], A Model of Internal Marketing for Building and Sustaining a Competitive Service Advantage, "Journal of Marketing Management" nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu