BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Birski Adam, Filipowicz Mirosław
Tytuł
Reklamacje dóbr inwestycyjnych
Complaints of investment goods
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 56-65, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Reklamacje klienckie, Zasada Pareto, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Small business, Client complaints, Pareto principle, Enterprises ecological politics, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Reklamacje składane przez klientów są źródłem różnych informacji, które można wykorzystać do poprawy i doskonalenia procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Podejmowanie działań korygujących lub zapobiegających wpływa na poprawę jakości oferowanych towarów, a także na budowanie właściwych relacji z klientem.

Complaints made by customers are the source of various information which may be used for the correction and improvement of enterprise management. Corrective or preventive actions improve the quality of goods offered and positively influence relations with customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barlow J., Moller C., Reklamacja czyli prezent. Strategia korzystania z reklamacji od klienta, PWN, W-wa 2001, s. 14.
  2. Birski A., Telepraca – formy organizacyjne i możliwości rozwoju, „Przegląd Organizacji” nr 2, 2005, s. 26-30.
  3. Bruhn M., Implementierung einer kundenorientierten Unternehmensführung, ZFO 1, 2003, s. 13-19.
  4. Dembińska-Cyran I., Hofub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s.78-83.
  5. Kotler P., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1999, s. 440.
  6. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M., Marketingowe testowanie produktów, PWE , Warszawa 2000, s. 298.
  7. Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, „Marketing i Rynek" nr 6, 2004, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu