BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Tytuł
Koncentracja przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej - pojęcie oraz kryteria zgodności z rynkiem wewnętrznym
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 40-43
Słowa kluczowe
Traktat o WE, Polityka konkurencji, Jednolity rynek wewnętrzny, Koncentracja, Przedsiębiorstwo
European Community Treaty, Competition policy, European Single Market, Concentration, Enterprises
Firma/Organizacja
Wspólnota Europejska
European Community
Abstrakt
Traktat o Wspólnocie Europejskiej zawiera ogólne reguły wspólnotowej polityki konkurencji, a wśród nich zakaz koncentracji przedsiębiorstw. Zagadnienie to jest przedmiotem artykułu. Skupiono się na pojęciu koncentracji o wymiarze wspólnotowym oraz kryteriach jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. Przedstawiono zagadnienie kolektywnej pozycji dominującej, której wystąpienie lub pogłebienie przesądza o niezgodności koncentracji z rynkiem wewnętrznym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. BRZEZIŃSKA-RAWA, Kolektywna pozycja dominująca we wspólnotowym i polskim prawie konkurencji, [w:l Harmonizacja wybranych dziedzin prawa polskiego ze standardami Unii Europejskiej, red. J. MALISZEW-SKA-NIENARTOWICZ, Toruń 2004, s. 128.
  2. F. EMMERT, M. MORAWIECKI, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2000, s. 394.
  3. D. MIĄSIK, Prawo konkurencji, [w:] Prawo europejskie. Zarys wykładu, red. R. SKUBISZ, E. SKRZYDŁO-TEFELSKA, Lublin 2003, s. 331.
  4. B. PĘCZALSKA, Kontrola koncentracji w Unii Europejskiej (rozporządzenie nr 139/2004), [w:] Reforma wspólnotowego prawa konkurencji, red. E. PIONTEK, Za-kamycze 2005, s. 180.
  5. Problem nadużycia pozycji dominującej w świetle przepisów i orzecznictwa wspólnotowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2003, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu