BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzieleńska Małgorzata
Tytuł
Przedsiębiorstwa usługowe w Unii Europejskiej
Service enterprises in the EU
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 91-97, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Polityka w sektorze usług, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Service enterprise, Service sector policy, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwój sektora usług w Polsce w okresie kilkunastoletnich przemian gospodarczych oraz wpływ integracji z UE na ten proces. Autorka omawia również funkcjonowanie przedsiębiorstw usługowych na Jednolitym Rynku Europejskim oraz projekt Dyrektywy unijnej w sprawie podnoszenia konkurencyjności tego sektora gospodarki w krajach Wspólnoty.

The article examines the development of the service sector in Poland during post-communism period as well as the influence of EU integration on this process. The author discusses functioning of service enterprises on the Single European Market and presents a draft of the European directive on improving competitiveness of this economic sector in the EU countries.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 1., WSiP, Warszawa 1999.
  2. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji-fundusze strukturalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa 2003.
  3. Kotler P., Marketing, analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999.
  4. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r., skorygowany decyzją Rady Ministr6w 11 lutego 2003 r.
  5. Propozycja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o usługach na Rynku Wewnętrznym, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2004) 2 final, Bruksela 13.01.2004 (z późniejszymi zmianami).
  6. UE napędza polski rynek usług, www.bankier.pl, polski portal finansowy, 19.02.2005.
  7. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przyjęty przez KIE 14 lutego 2003 r., MGPiPS, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu