BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Mieczysław, Pisula Tomasz
Tytuł
Econometric Evaluation of Effective Control in a System of "Transport-reserves" Type
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 164, s. 131-142, wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Statistical Methods in Economic Practice
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Strategia logistyczna, Transport w przedsiębiorstwie, Zapasy, Modele ekonometryczne
Corporation strategies, Logistic strategies, Transport in the enterprise, Inventories, Econometric models
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy ekonometrycznej oceny możliwości efektywnego sterowania systemem typu "transport-zasoby" z awaryjnym układem transportowym, składającym się z pojedynczego nadawcy zasobów i pojedynczego ich odbiorcy oraz z magazynem zasobów jako buforem, zapewniającym ciągłą pracę odbiorcy, nawet w sytuacji awarii dostaw zasobów od nadawcy. Za miarę efektywności funkcjonowania zasobów (w aspekcie ekonomicznym), autorzy przyjęli tzw. funkcję strat, uwzględniającą sumeryczne straty systemu związane z kosztami pozyskiwania zasobów od nadawcy, kosztami magazynowania ich zapasów oraz kosztami awaryjnego pozyskiwania brakujących zasobów od innych kontrahentów zewnętrznych (w sytuacji ich deficytu). W funkcji strat autorzy uwzględnili także ewentualne dodatkowe zyski systemu, wynikające ze sprzedaży nadwyżki zasobów magazynowych (w sytuacji ich nadmiaru) kontrahentom zewnętrznym. Szczegółowa ekonometryczna analiza funkcji strat dla różnych wariantów funkcjonowania systemu pozwoliła na uzyskanie szeregu wniosków o istotnym znaczeniu praktycznym, które umożliwiają takie sterowanie funkcjonowaniem systemu (poprzez odpowiedni dobór jego parametrów), aby funkcjonował on najbardziej efektywnie, czyli ponosił relatywnie niskie straty.

The paper presents an econometric evaluation of possibilities of effective control in a system of "transport-reserves" type with an emergency supply. The system consists of one sender of resources and one receiver of resources, and has a stock reservoir, which secures continuous operation of the receiver even if there is a supply failure. The effectiveness of the system operation (in economical terms) was assessed on the basis of the so-called function of losses. The function takes into account the total system losses, which are connected with: resources supply costs, storage costs and emergency supply costs from external suppliers. The function of losses also accounts for additional profits resulting from the sale of the excess resources to external buyers. The detailed econometric analysis of the function of losses for different variants of the system operation provided a lot of practical conclusions, which make it possible (by means of appropriate choice of the parameters) to control the system in such a way that its operation is the most effective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu