BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Grażyna
Tytuł
Segmentacja konsumentów na rynku żywności
Consumers' Segmentation on the Food Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2005, T. 7, z. 8, s. 7-12, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Segmentacja psychograficzna, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja żywności, Segmentacja rynku, Profil konsumenta, Badania konsumenckie
Psychographic segmentation, Households, Food consumption, Market segmentation, Customer profile, Consumer research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Strategie marketingowe stosowane na rynku żywnościowym coraz bardziej są dostosowane do oczekiwań konsumentów. Marketing masowy jest stopniowo zastępowany przez mikromarketing, który wykorzystuje różne strategie w celu zdobycia małych grup lub specyficznych segmentów konsumentów, różniących się gustami, preferencjami, zachowaniami czy zwyczajami żywieniowymi. Dywersyfikacja stylów życia i zachowań konsumpcyjnych stała się podstawą do przeprowadzenia segmentacji konsumentów w oparciu o zwyczaje przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych, na przykładzie mieszkańców Poznania, którą autorka przedstawiła. Dodatkowo przeprowadziła segmentację badanych gospodarstw według wybranych kryteriów psychograficznych, demograficznych i ekonomicznych.

This paper presents chosen results referring to customs of preparing meals in households. It was showed among other things, that preparing and composing meals is the important activity which is conditioned with many factors, among other things requirements of household members, their age, health and nutritive values of food products. These customs are however diversified in dependence from among other things age of members of the household, size of the household or income. It was made a segmentation of households because of these factors, and received five diversified segments. The most numerous segment turned out "The healthily feeding ", and the least numerous " The modern ". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk G. 2001: Analiza zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych i ich implikacje dla producentów żywności. Maszynopis rozprawy doktorskiej. AR Poznań.
  2. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W. 1997: Marketing, Dom Wydawniczy ABC.
  3. Sagan A. 1998: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. AE Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu