BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warelis Alina
Tytuł
Ryzyko w transakcjach leasingowych
Risk in Leasing Transactions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1085, s. 362-371, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Transakcje leasingowe, Leasing, Leasing finansowy, Ryzyko inwestycyjne
Leasing transactions, Leasing, Financial lease, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem podjętego opracowania jest oszacowanie ryzyka w zawieranych transakcjach leasingowych w obszarze zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. Analiza ryzyka zostanie przeprowadzona w odniesieniu do określonych rodzajów ryzyka istotnych z punktu widzenia zwieranych umów leasingowych. Do badań zostanie użyta technika opisowa oraz metoda listy pytań kontrolnych.

Following market economy development in Poland new fields of research on risk as well as risk management of economic undertakings (in this study leasing transactions) appeared. The decision to choose leasing as a form of financing an investment is based upon a forecast of conditions of future unit's activities, containing incertitude. Whereas expected effects contain risk in regard to financing with the use of leasing. Problems, in case of leasing transactions, seem to concern both field of leasing risk evaluating and selection of evaluation method that include investment risk. In this study risk of leasing transactions was estimated on the side of leaseholders as well as leasing companies. Risk analysis of defined kinds of risk, important from the leasing agreements point of view, was made. Descriptive techniques and list of control questions method were used in the research. In the summary it was stated that leasing transactions risk constitutes a problem that should be analyzed from the unit's planning an undertaking point of view that would include detailed conditions of its leasing agreement. Whereas methods used in risk evaluating and field of its possible appearance depend on decisions of people who evaluate the risk of an undertaking.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chapman Ch., Ward S., Project Risk Management. Processes, Techniques and Insights, Wiley, Chichester 1997.
 2. Gigol K., Bank a leasing, Twigger, Warszawa 2001.
 3. Gołda M., Leasing. Zagadnienia prawne, Difin, Warszawa 2001.
 4. Jajuga K., Jajuga Т., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2004.
 5. Marcinek K., Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw, AE, Katowice 1998.
 6. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE, Katowice 2001.
 7. Nowak E., Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności i ryzyka, '"Serwis Finansowo- -Księgowy" nr 13.
 8. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 9. Okręglicka M., Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004.
 10. Pastusiak R., Odkryć ryzyko, "Home & Market", październik 1999.
 11. Rozwałka R., Ankiewicz M., Leasing w praktyce, czyli jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu, Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2000.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1997.
 13. Stecki L., Leasing, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 14. Zagórska E., Problem ryzyka i możliwości jego ograniczeń w działalności inwestycyjnej, [w:] Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, AE, Katowice 1994.
 15. Załupka D., Żyniewicz M., Leasing ABC oraz D, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2001.
 16. Załupka D., Żyniewicz M., Zanim podpiszesz umowę leasingu..., Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu