BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Jurand
Tytuł
Przemiany konsumpcji żywności na Węgrzech i w Polsce na tle transformacji systemowej
Changes in Food Consumption in Hungary and Poland in Light of the Systemic Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 695, s. 79-97
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Struktura konsumpcji
Consumption, Food consumption, Structure of consumption
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Węgry, Polska
Hungary, Poland
Abstrakt
Przybliżono proces transformacji systemowej i jej rodzaje. Omówiono sytuacje wyjściowe Polski i Węgier. Przedstawiono główne reformy przeprowadzone w okresie transformacji i po transformacji. Porównano dochód narodowy i konsumpcję w czasie i po transformacji w Polsce i na Węgrzech.

This article presents an analysis of changes in food consumption in Poland and Hungary during the 1990-2000 period. In the first half of the article, the author presents the starting positions of the systemic transformation process in both countries; in the second half, he analyses the impact of economic changes on food consumption. The author draws attention to the fact that despite cultural differences and differences in the starting position of economic transformation, as well as different trends in basic economic indicators, a convergence of consumer habits is noticeable. The author identifies three main attributes that have an impact on the shaping of similar trends in Poland and Hungary, i.e., state policies in both countries aimed at bridging the gap with European Union states, the similarity of basic demand factors, and the policies of international companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, s. 69-175.
 2. P. Bożyk, 24 kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Transformacja, SGH, Warszawa 1999, s. 21-22.
 3. Gil-Garcia-Perez y Perez, Food Consumption and Economic Development in EU, "European Review of Agricultural Economies" 1995, s. 386-399 (tłum. autora).
 4. G. Kołodko, Ekonomia I polityka transformacji. Od szoku do terapii, Poltext, Warszawa 1999, s. 29-45.
 5. J. Kornai, Stabilizacja bez regresji. Przypadek gospodarki Węgier [w:] Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji, AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 231-265.
 6. J. Kornai, Stabilizacja i wzrost w procesie transformacji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998, s. 16.
 7. T. Kozak-Lisiecka, Gospodarka Polski w procesie transformacji 1994 r. , IriSS, Warszawa 1995, s. 137.
 8. J. Kubik, Reforma systemu podatkowego w Polsce w latach 1983-1997 [w:] Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów 1998, s. 166.
 9. K. Lutkowski, Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, SGH, Warszawa 1999, s. 33.
 10. Magyarorszag 1990-2001, KSH, Budapest 2002 (Wydanie zbiorowe Węgierskiego Urzędu Statystycznego).
 11. P. Maszczyk, Węgierskie doświadczenie transformacji systemowej, „Ekonomista” 1999, nr 3, s. 365.
 12. P. Maszczyk, Węgierskie doświadczenie transformacji systemowej, „Ekonomista” 1999, nr 3, s. 366.
 13. M. Szabó, A hazai elelmiszerfogyasztds szerkezeti vdltozdsai es tendencidi, AKII, Budapest 1998, s. 55.
 14. W. Sekuła, K.Figurska, Spożycie żywności w latach 90. w Polsce, „Przemysł Spożywczy” 2001, nr 6.
 15. J. Siekierski, Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i w gospodarce żywnościowej w Polsce, Styrex, Kraków 1996, s. 23.
 16. P. Stefaniak, Changes in Consumption Models in Poland, „Boss-Business News Poland” 2001, nr 14 (402), s. 8-11.
 17. Andahazi Szeghy, Elelmiszermerlegek (1970-1999); Kozponti Statisztikai Hivatal, Budapest 2001.
 18. E. Wnuk-Lipiński, Reforma, rewolucja, restauracja - trzy cechy transformacji postkomunistycznej [w:] Transformacja gospodarki, spojrzenie retrospektywne, red. W. Jakóbik, ISP PAN, Warszawa 1997, s. 11-33.
 19. K. Zawalińska, Agriculture of the Czech Republic, Hungary and Poland in Perspective of Joining Common Agricultural Policy - with Soine Fiskal Remarks, Studia i Analizy, Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu