BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krymarys-Balcerzak Agnieszka, Malinowska Monika
Tytuł
Wpływ właściciela zagranicznego na formułowanie uniwersalnej oferty usług na przykładzie wybranego banku komercyjnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 181-191, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Zarządzanie bankiem, Kapitał zagraniczny, Banki zagraniczne, Usługi bankowe, Oferta usługowa, Strategia dywersyfikacji, Banki komercyjne, Studium przypadku
Bank management, Foreign capital, Foreign bank, Banking services, Services offer, Diversification strategy, Commercial banks, Case study
Abstrakt
Banki zagraniczne przejmując banki w innych krajach zakładają dywersyfikację działalności, zarówno poprzez ekspansję geograficzną, jak też coraz większe zróżnicowanie świadczonych usług. Budują w ten sposób silną pozycję na rynku globalnym. W pierwszej części artykułu omówiono oddziaływanie zagranicznego banku na wielkość i formę oferty usług banku przejmowanego oraz obszary transferu umiejętności. W części drugiej rozważania teoretyczne poparto przykładem strategii rozwoju Allied Irish Bank (AIB) na rynku polskim po przejęciu Wielkopolskiego Banku Kredytowego i Banku Zachodniego.

In the first part the article discussed impact of foreign bank on size and form of bank's offer. In the second part presented example of development strategy of Allied Irish Bank on Polish market. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Canals J. (1997): Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Frąckowiak W., Szambelańczyk J. (2000): Projekcje rozwoju bankowości w Polsce u progu XXI wieku. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  3. Hicks J. (1989): A Market Theory of Money. Oxford University Press.
  4. Janc A., Krymarys-Balcerzak A. (2000): Jakość nowych usług bankowych jako element budowania przewagi konkurencyjnej banku uniwersalnego. W: Garczarczyk J. (red.): Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  5. Janc A., Krymarys-Balcerzak A. (2000): Rola zagranicznego inwestora strategicznego w zarządzaniu bankiem. W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Politechnika Zielonogórska, V konferencja naukowa, Zielona Góra.
  6. Łukaszewicz A. (1997): Teoria praw własności a rozwój bankowości spółdzielczej. "Prawo bankowe" 4, s. 101.
  7. Milewski R. (1996): Instytucje finansowe a korporacje niefinansowe. Warszawa.
  8. Patterson R. (1999): Kompendium, terminów bankowych. Warszawa: Business Press.
  9. Szpringer W.(1996): Demonopolizacja i rozwój konkurencji. MiO 415, Warszawa: IFGN, SGH.
  10. Wilkin J. (1995): Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu