BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowicz-Kwiatkowska Joanna
Tytuł
Cele przedsiębiorstwa w świetle dotychczasowego dorobku ekonomii
Enterprise's Aims in the Light of the Economic Achievements
Źródło
Zeszyt Naukowy Doktorantów / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2000, nr 2, s. 329-340, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Cele przedsiębiorstwa, Identyfikacja celów przedsiębiorstwa, Wiązka celów, Teoria ekonomii, Przegląd literatury
Corporate objectives, Identification of company objectives, Bundle of objectives, Economic theory, Literature review
Abstrakt
Autorka podjęła próbę prezentacji celów przedsiębiorstwa w układzie najbardziej charakterystycznych poglądów na ten temat. Za punkt wyjścia przyjęta została tradycyjna interpretacja celu przedsiębiorstwa, stanowiąca punkt odniesienia do przedstawienia koncepcji, które uwzględniają inne niż zysk cele działania przedsiębiorstw. W kolejności omówione zostały zmodyfikowane tradycyjne podejście do celu przedsiębiorstwa, cele postrzegane przez menedżerską teorię przedsiębiorstwa, behawioralną teorię przedsiębiorstwa, ekonomię neoinstytucjonalną oraz cele w ujęciu marketingu.

There is an attempt to present enterprise's aims in the light of the economic achievements. Modified traditional approach to enterprise's aim, aims perceived by managerial theory of enterprise, behavioral theory of enterprise, neoinstitutional economics and aims in marketing have been discussed. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu