BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Józef
Tytuł
Kultura ubezpieczeniowa - zarys koncepcji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 296-301, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Kultura zarządzania, Kultura, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Management culture, Culture, Insurances, Insurance activity, Insurance intermediation, Insurance risk
Abstrakt
Kulturę ubezpieczeniową autor traktuje jako składową kultury gospodarowania. Składają się na nią przekonania określające: wartości do realizacji i sposób/sposoby realizacji wchodzących w grę wartości. W artykule autor definiuje "kulturę ubezpieczeniową", zwraca uwagę na rolę kultury ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego w kształtowaniu ładu w działalności ubezpieczeniowej oraz omawia relacje występujące między kulturą ubezpieczeniową a świadomością ubezpieczeniową.

The author presented insurance culture as a component of management culture. The author defined "insurance culture", paid attention to the role of insurance culture and insurance agency in formation of order in insurance activity. The author discussed relations between insurance culture and insurance consciousness. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert M. (1994): Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum.
 2. Banaszak G., Kmita J. (1991): Społeczno - regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
 3. Berger P.L. (1995): Rewolucja kapitalistyczna. Warszawa: Terminus.
 4. Czarkowska L. (1999): Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 5. Kmita J. (1982): O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 6. Kimita J. (1985): Kultura i poznanie. Warszawa: PWN.
 7. Kot W. (2000): Społeczno - regulacyjna koncepcja kultury gospodarowania. Zarys problematyki. W: Krzykała F. (2000) (red.): Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 8. Michalak J. (1999): Etyka zawodowa w działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego. W: Sangowski T. (1999) (red.): Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego). Poznań: Saga Printing.
 9. Michalak J. (2000): Społeczno-kulturowe znaczenie ratingu. W: Sangowski T, (2000) (red.): Rating jako narządzie oceny zakładu ubezpieczeń. Poznań; AE Poznań.
 10. Ossowski S. (1967): Dzieła, t. IV- O nauce. Warszawa: PWN.
 11. Pogonowska B. (2000): Makroekonomia w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Krzykała F. (2000) (red.): Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 12. Risiko ist ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur Risikowahrnehmung (1993). Knesebeck.
 13. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998): Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu