BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska-Jaksch Małgorzata
Tytuł
Miejsce zamieszkania a warunki bytu rodziny studenckiej
Place of Residence and Living Conditions of Student Families
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2000, nr 469, s. 117-135, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Poziom życia, Socjologia rodziny, Studenci, Przestrzenna analiza porównawcza, Badania ankietowe
People's living conditions, Living standard, Sociology of the family, Students, Comparative spatial analysis, Questionnaire survey
Abstrakt
W atrykule jest mowa o tym, czy dostatniej żyje się rodzinom studenckim w dużych czy małych miastach, czy może na wsi. Badaniami, przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności, objęto liczbę 1766 rodzin studentów kilku uczelni. Analizie poddane były: dochody rodzin studentów, stan posiadania (m.in. warunki mieszkaniowe) oraz symptomy ubóstwa. Zebrany materiał empiryczny pozwala przyjrzeć się jak żyją rodziny studentów w Polsce w trudnym okresie transformacji.

The survey was carried out among 1766 student families of few universities. The analysis included incomes of student families, living conditions and symptoms of poverty. Gained empirical material shows us the situation of student families in Poland during the transformation. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu