BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Zygmnut
Tytuł
Warunki życia nauczycieli akademickich warszawskiej AWF (wybrane zagadnienia)
Living Conditions of the Academic Teachers of Warsaw Academy of Sports (Selected Problems)
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2000, nr 469, s. 45-51, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Poziom życia, Nauczyciele, Pracownicy naukowi, Badania ankietowe
People's living conditions, Living standard, Teachers, Academic staff, Questionnaire survey
Firma/Organizacja
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Abstrakt
Artykuł rozpoczyna wzmianka o uczelniach wychowania fizycznego, w tym warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na tle innych państwowych szkół wyższych. Następnie autor przedstawił ogólną charakterystykę uczestniczących w badaniu nauczycieli akademickich (w stopniu naukowym: magister, doktor i samodzielny pracownik naukowy) oraz ich rodzin. Przedstawione wyniki badań stanowią pierwszą zwięzłą charakterystykę warunków życia nauczycieli AWF w Warszawie. Przedstawione zostały tylko niektóre zjawiska, w tym sytuacja mieszkaniowa i finansowa respondentów. Zamieszczone informacje wnoszą nowy element wiedzy o tej społeczności i odsłaniają różnice pomiędzy poszczególnymi grupami nauczycieli akademickich.

The article starts with information about university school of physical education with special attention put on Warsaw Academy of Sports. Next, the author presented a general characteristic of academic teachers and their families. Presented results of taken research are the first concise characteristics of living conditions of the academic teachers of Warsaw Academy of Sports. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu