BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molenda Marcin
Tytuł
Warunki życia studentów uczelni rolniczej (na przykładzie Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie)
Living Conditions of Students of Academy of Agriculture (Case Study of the Academy of Agriculture and Technology)
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2000, nr 469, s. 77-91, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Warunki życia ludności, Poziom życia, Studenci, Socjologia rodziny, Badania ankietowe
People's living conditions, Living standard, Students, Sociology of the family, Questionnaire survey
Firma/Organizacja
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Academy of Agriculture and Technology in Olsztyn,
Abstrakt
W artykule poddano analizie środowisko rodzinne studentów przyjętych do Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w roku akademickim 1995/1996. Autor, na podstawie ankiet, zebrał materiał empiryczny na temat wykształcenia, zawodu i zatrudnienia rodziców, ich zarobków, sytuacji materialno-mieszkaniowej, źródła utrzymania, liczby dzieci oraz tzw. niezaspokojonych potrzeb. Zdaniem autora, poznanie sytuacji rodzin studentów, może w pewnym stopniu przyczynić się do zmiany wizerunku osób studiujących. W opracowaniu, autor często nawiązuje i porównuje badane rodziny do warunków życia rodzin studentów przyjętych do Szkoły Głównej Handlowej w analogicznym czasie.

There is an analysis of student families' of the Academy of Agriculture and Technology in Olsztyn in academic year 1995/1996. Gathered empirical material about such problems as education, profession and parents employment togheter with their incomes, financial condition, income source, and number of children and unsatisfied needs was also presented. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu