BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława
Tytuł
Analiza porównawcza podstawowych zjawisk demograficznych województwa szczecińskiego i koszalińskiego w latach 1986-1996
Comparative Analysis of Basic Demographic Occurrences of the Szczecin and Koszalin Voivodships in 1986-1996
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 93-110, wykr., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Procesy demograficzne, Analiza demograficzna, Analiza danych statystycznych, Przestrzenna analiza porównawcza
Demographic transformation, Demographic process, Demographic analysis, Statistical data analysis, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo koszalińskie, Województwo szczecińskie, Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Autorka przeprowadziła analizę porównawczą wybranych zjawisk demograficznych w województwach szczecińskim i koszalińskim, by sprawdzić w jaki sposób będzie się kształtował demograficzny obraz nowopowstałego województwa zachodniopomorskiego. Autorka porównała liczbę ludności i gęstość zaludnienia w obu województwach, natomiast analizę porównawczą struktury ludności przeprowadziła w oparciu o podstawowe współczynniki demograficzne: feminizację, urbanizację oraz obciążenia ekonomiczne ludności. Następnie przeprowadziła analizę porównawczą wybranych mierników ruchu naturalnego ludności. Mierniki te ograniczono do współczynników: małżeństw i rozwodów, rozpadu małżeństwa, rodności efektywnej i zgonów oraz przyrostu naturalnego i rzeczywistego. Tekst uzupełniony został analizą ruchu wędrówkowego ludności, biorąc pod uwagę zarówno migracje wewnętrzne jak i zewnętrzne (zagraniczne). Na koniec autorka przedstawiła wnioski z przeprowadzonych badań.

The West-Pomeranian voivodship was created on the 1th January 1999 there. It consists of the whole former Szczecin and Koszalin voivodships and several provinces of the following voivodships: Gorzów, Piła and Słupsk. Demographic processes of the new voivodship will be mostly influenced by processes that hitherto too place in the Szczecin and Koszalin voivodships. On the basis of analysis of basic demographic occurrences in the Szczecin and Koszalin voivodships it can be expected that in comparison to the former Szczecin voivodship the most important changes will be as follows: the urbanization ratio will decrease, process of growing old will decrease and the migration ratio will decrease. On the other hand, the structure of population according to sex and economic age and also the ratios of marriages and divorces will not change. The dynamics of the natural growth and ratios of population reproduction will also be constant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu