BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława, Dmytrów Krzysztof
Tytuł
Nadumieralność niemowląt płci męskiej w Polsce w latach 1987-1997 - analiza taksonomiczna
Excess Male Mortality of the Infants in Poland in 1987-1997 - Taxonomic Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 111-131, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Umieralność niemowląt, Statystyka umieralności niemowląt, Analiza taksonomiczna, Przestrzenna analiza porównawcza
Demography, Infant mortality, Infant mortality statistics, Taxonomic analysis, Comparative spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili analizę nadumieralności niemowląt płci męskiej w latach 1987-1997 dla Polski oraz odrębnie dla miast i wsi w dwóch ujęciach. Pierwsze z nich dotyczyło dynamiki współczynnika nadumieralności niemowląt płci męskiej dla całego kraju, a drugie polegało na wyodrębnieniu trzech jednorodnych grup województw pod względem kształtowania się zjawisk nadumieralności niemowląt płci męskiej. Celem podziału było ujawnienie zróżnicowania omawianego zjawiska na terenie kraju. Dane statystyczne dotyczyły starego podziału administracyjnego kraju, dlatego analizę przeprowadzono dla 49 województw. Podziału kraju na jednorodne grupy województw dokonano za pomocą taksonomicznej metody k-średnich. Na koniec autorzy przedstawili wnioski z przeprowadzonych badań.

Excess male mortality of the infants is one of methods of infants' mortality analysis, taking in the same time the birth proportion into account. Although it is the natural occurence, in the last 10 years it has decreasing tendency, and that is positive aspect. Analysis of the excess male morality of the infants according to the voivodships in general and with division into rural and urban areas shows high variation of the occurrence. One of the main reasons of such status quo is different distribution of morality in rural and urban areas. Cluster analysis in respect to the values of the excess male mortality ratios in urban areas showed small variation that may give evidence that in the whole country the factors creating this occurrence are very similar. Such conclusion cannot be taken from results obtained for the rural areas. That means there is greater variety of factors that from mortality and excess male mortality in the rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu