BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferreira Francisco H. G.
Tytuł
Economic Transition and the Distributions of Income and Wealth
Źródło
The Economics of Transition, 1999, vol. 7, nr 2, s. 377-410
Słowa kluczowe
Usługi publiczne, Dochody ludności, Ubóstwo, Prywatyzacja gospodarki
Public services, People's income, Poverty, Privatization of the economy
Abstrakt
Zbadano wpływ trzech grup możliwych przyczyn zmian w rozkładzie dochodów w krajach transformacji gospodarczej: prywatyzację, wzrost udziału sektora prywatnego w sferze usług publicznych oraz wzrost znaczenia premii edukacyjnej. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem modelu dynamiki rozkładu bogactwa oraz decyzji wyboru zawodu. Rezultaty wskazują, że nawet efektywna prywatyzacja może prowadzić do wzrostu nierówności i biedy. Tworzenie nowych rynków w usługach, także tych dostarczanych przez sektor publiczny może powodować wzrost nierówności, podobnie jak reformy na rynku pracy, które doprowadziły do rozwarstwienia struktury zarobków i zwiększenia elastyczności w zatrudnieniu. Podkreślono wagę świadczenia przed rząd podstawowych dóbr i usług, usuwania barier uniemożliwiających ubogim uczestniczenia w nowym sektorze prywatnym oraz podtrzymywania skutecznej sieci zabezpieczeń społecznych.

This paper relies on a model of wealth distribution dynamics and occupational choice to investigate the distributional consequences of policies and developments associated with transition from central planning to a market system. The model suggests that even an efficient privatization designed to be egalitarian may lead to increases in inequality (and possibly poverty), both during transition and in the new steady-state. Creation of new markets in services also supplied by the public sector may also contribute to an increase in inequality, as can labour market reforms that lead to a decompression of the earnings structure and to greater flexibility in employment. The results underline the importance of retaining government provision of basic public goods and services; of removing barriers that prevent the participation of the poor in the new private sector; and of ensuring that suitable safety nets are in place.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0967-0750
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu