BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Krzysztof
Tytuł
Zasoby maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych
Agricultural Machinery Equipment in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 274, s. 26-49, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Machinery and equipment, Agricultural mechanization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie ogólnej liczby ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, które były użytkowane przez wszystkie jednostki funkcjonujące w rolnictwie w 1996 roku. Dane dotyczące maszyn rolniczych zostały ujęte i przedstawione w dwóch przekrojach: organizacyjno-własnościowym i obszarowym. Podstawę wnioskowania, obok literatury przedmiotu, stanowiły materiały statystyczne GUS pochodzące z powszechnego spisu rolnego oraz wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Dane na temat wyposażenia obejmują ciągniki, samochody i wybrane maszyny rolnicze użytkowane w gospodarstwach. Głównym celem badań ankietowych było określenie stanu i tendencji w zakresie wyposażenia w maszyny rolnicze gospodarstw indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych oraz jednostek świadczących usługi produkcyjne dla rolnictwa.

Agriculture equipment in tractors, lorries and the other agricultural machinery are presented in this article. In the first part there was analysed dynamics of farms equipment changes in the mechanization devices in 1987-1996 years. The opinion about the level of this equipment there was presnted too, on the strenght of empirical research. Next the attention was concentrated on the presentation of mechanizing services for agriculture using by farms. The main part this article was devolted to diversity in machiner equipment of farms, depending of their area, form and kind of farms' ownership, turnover and location. The last part presents the issues of different machines withdrawing from use by farms' owners. In the summary there were pointed at wear of agricultural machinery in the polish agriculture. It will be require: accelerating processes of modrnizing the mechanization devices and processes of intensifing of machines using. This make possible to reduce the costs of mechanization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu