BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu
Neo-Positivist Mythology in Management Studies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 1, s. 3-14, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Teorie zarządzania, Metodologia organizacji i zarządzania, Metodologia nauki, Teoria organizacji
Organisation and management, Management theories, Organisation and management methodology, Methodology of science, Organisation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozpowszechnienie się neopozytywistycznego podejścia do poznania organizacji wywołuje wiele nieporozumień dotyczących epistemologii zarządzania. Brakuje jednoznacznego podejścia do paradygmatów zarządzania. Pozorna restrykcyjność naukowa procedur neopozytywizmu wzmacnia znaczenie metod statystycznych, a ogranicza zastosowanie metod niereprezentatywnych. Jednak logiczny empiryzm w zarządzaniu ma również skutki pozytywne, ponieważ promuje specjalistyczną precyzję i systematyczność badań.

Spreading neo-positivist approach to knowing the organisation brings about many misunderstandings concerning epistemology and methodology of management. There lacks an unequivocal approach to the paradigms of management. Seeming scientific restrictivity of the procedures of neo-positivism strengthens the significance of statistic methods and limits the application of non-representative methods. However, logical empiricism in management has also positive results as it promotes scientific precision and regularity of research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ayer A.J., Filozofia w XX wieku, PWN, Warszawa 2000.
  2. Edmonds D., J. Eidinow, Pogrzebacz Wittgensteina, MUZA S.A., Warszawa.
  3. Empirism and Sociology, Reidel, Dordrecht, Boston 1973.
  4. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
  5. Kostera M., Postmodernizm v zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
  6. Kuhn T., Dwa bieguny, PWN, 1982.
  7. Losee J.L., Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
  8. Martens E., H. Schnadelbach, Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995.
  9. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
  10. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997. [11] Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977. [12] Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu