BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Michał
Tytuł
Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego w RFN w latach 1960-1991
Supply Factors of Economic Growth in Federal Republic of Germany in 1960-1991
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 4, s. 40-60, tab., wykr., biblior. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Model Mankiwa-Romera-Weila, Metody ekonometryczne
Economic growth, Economic growth model, Mankiw-Romer-Weil model, Econometric methodology
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Niemcy
Federal Republic of Germany (FRG), Germany
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest próba analizy długookresowego wpływu wybranych czynników podażowych na wzrost gospodarczy. W dużej mierze rozważania dotyczą wpływu inwestycji dokonywanych w gospodarce na tempo wzrostu gospodarczego, rozumiane jako tempo wzrostu produktu krajowego brutto w przeliczeniu na pracującego. W części teoretycznej zaprezentowano dwa wybrane modele wzrostu. Szczegółowo omówiono model Mankiwa-Romera-Weila. W drugiej części artykułu prezentowane są wybrane metody ekonometryczne, które umożliwiają jak najdokładniejsze zmierzenie wpływu analizowanych czynników podażowych na wzrost gospodarczy.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Almon S. [1965]. The Distributed Lag Between Capital Appropriations and Expenditures, "Econometrica", vol. 33
 2. Barro RJ. [1991], Economic Growth in a Cross-Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics", May 1991
 3. Cesarato S. [1999], Savings and economie growth in neoclassical theory. "Cambridge Economics", vol. 23
 4. Durlauf S.N., Quah D-T. [1998],The New Empires of Economic Growth. Working Paper of Nasional Bureau of Economic Research, No 6422, February 1998
 5. Ley E., Steel M.F.J. [1999], We Just Averaged two Trillion Cross-Country Growth Regressions. Working Paper of the International Monetary Fund
 6. Liberda B., Tokarski T. 1999]. Determinanty oszczędności i wzrostu gospodarczego w Polsce w od niesieniu do krajów OECD. "Ekonomista" nr 3
 7. Lucas R.E. [1988]. On the Mechanics of Economics Development. "Journal of Monetary Economics", July 1988
 8. Mankiw N.G.. Romer D., Weil D.N. [1992], A Contribuion to the Empires of Economic Growth "Quarterly Journal of Economics', May1992
 9. Podrccca E., Carmeci G. [1999]. Fixed Instrument and Economie Gronth. Ne Results on Cutsalty, University of Trieste
 10. Romer D. [1996]. Advanced Macroeconomies, McGraw-Hill Inc., New York ek
 11. Romer PM. [1986]. Increasing Retums and Long-Run Growih, "Journal of Political Economy". October 1986
 12. Romer BM. [1990]. Endogenous Technical Change, "Journal of Political Economy". October 1990
 13. Solow R.M. [1956], A Contribution 10 the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics', February1956
 14. Solow R.M. [1957]. Technical Change and the Aggregate Production Function. "Review of Econommics and Statistics", August 1957
 15. Swan TW. [1956]. Economie Growth and Capital Accumulation, "Economie Record", November 1956
 16. Tokarski T. [1999]. Optymalne stopy inwestycji w modeli Mankiwa-Romera-Weila, tekst na zebranie Katedry Ekonomii UŁ
 17. Tokarski T. [1999b]. Uwagi o modelach wzrostu gospodarczego, "Studia Prawno-ekonomiczne" LIX
 18. Welfe A., [1995], Ekonometria, PWE, Warszawa
 19. Welle W. [2000], Empiryczne modele wzrostu, materiały z konferencji "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce w okresie transformacji. Podejście teoretyczne i empiryczne.", Łódź, maj 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu