BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubisz Jacek
Tytuł
Periodyzacja rozwoju polskiego rynku kapitałowego
Phases of Development of the Polish Capital Market
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2000, nr 4, s. 74-88, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rynek papierów wartościowych, Giełda papierów wartościowych
Capital market, Securities market, Stock market
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Artykuł omawia powstanie i uwarunkowania polskiego rynku kapitałowego, jego cechy "niedoskonałe" oraz etapy rozwoju rynku papierów wartościowych.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Śliwa J., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, od diagnozy do projekcji, FRR. Warszawa1998, s. 387
 2. Kodeks Handlowy z 28.03.1934 r. an. 321. Na mocy obowiązującej ustawy z 21 sierpnia 1997: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (DZ.U. nr 118 z 1997 +. art. 3)
 3. V. Jog. C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. CIM, Warszawa1995, s. 67.
 4. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe, metody ilościowe, cz. I, Placet, Warszawa 1997, s. 12
 5. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999,s. 31
 6. R. Czerwiński, Giełdy, Park, Warszawa 1991 s. 14 dalsze
 7. K. Nowak, Polski rynek kapitałowy, instrumenty. uczestnicy, inwestycje. WSB, Poznań 1998, s. 93-94
 8. Dubisz J., Z. Olejniczak, Wybrane zagadnienia polskiego rynku kapitałowego, WSZiB. Poznań 2000, s. 7-8
 9. J. Wójcik, USA, Przestępstwa giełdowe. Od bicia piany do zmiany rąk, "Rzeczpospolita" 1997, nr 223
 10. P. Węgrowski, S. Karpiński, Afery podważają zaufanie do giełdy. "Rzeczpospolita" 2.12.1998r. s. 1
 11. J. Dubisz, Manipulacje na giełdzie, "Merkuriusz Leszczyński" 1999, nr 1, s. 24-25
 12. J. Dubisz, Opcje - instrumenty pochodne o zwiększonym ryzyku. "Merkuriusz Leszczyński", 1998, nr 7, s. 22-24.
 13. M. Puławski, Rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa 1997, s. 9
 14. G. Kościelniak. Fundusze powiernicze. Zakamycze, Kraków 1998;
 15. A. Lavine, Wszystko funduszach powierniczych, Warszawa 1996;
 16. B. Meluch, E. Nietrzepka, E. Orlik, Fundusze powiernicze zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993;
 17. D. Dziawgo, L. Dziatego, Fundusze powiernicze, Toruń 1994.
 18. W. F. Sharpe, Portfolio Theory and Capital Markets, New York 1970.
 19. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe, cz. II, Placet, Warszawa 1997, s. 103-104;
 20. K. Jajuga, T Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1994, s. 140.
 21. B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, J. Solarz, M. Trocki, Narodowe Fundusze Inwestycyjne, Zarządzanie nową strukturą, PWN, Warszawa 1998, s 13-47.
 22. Dz.U. z 1994r, nr 58, poz. 239, wraz z późniejszymi zmianami. Od 4.01.1998r. obowiązuje ustawa: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21.08.1997 r,
 23. Dz.U. nr 118 Inne akty prawne dotyczące funkcjonowania i organizacji rynku kapitałowego w Polsce 10.
 24. Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych I ich prywatyzacji z 30.04.1993 r.
 25. Dz.U nr 44 z późniejszymi zmianami; Ustawa o obligacjach z 29.06.1995 r, Dz.U. nr 83, poz. 429,
 26. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 13.07.90 r. Dz.U. nr 51, poz. 298,
 27. Ustawa o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych z 30.08.1996 r.
 28. Dz.U nr 118. poz. 561; Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 21.01.1998 r.
 29. Dz.U. nr 44, poz. 202. Ustawa Ordynacja podatkowa z 29.08.1997 r., Dz.U. nr 137, poz, 926;
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego. publicznego, obrotu papierami wartościowymi,
 31. Dz.U. z 1995 r. nr 81, poz. 407; Rozporządzenie Rady Ministrów z 11.10.1994r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne,
 32. Dz.U. z 1994 r.. nr 12. poz. 150; Rozporządzenie Rady Ministrów 2 18.04.1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytów Papierów Wartościowych,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu